Suđenje

Dreković: Tužilaštvo traži novo suđenje

26. Oktobra 2023.13:35
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u žalbi na oslobađajuću presudu Ramizu Drekoviću za zločine u Kalinoviku 1995. godine ocijenilo je da su izvedeni pogrešni zaključci, dok je Odbrana istakla da je stotine dokaza demantovalo optužnicu.


Ramiz Dreković i branilac Mirsad Crnovršanin. Foto: BIRN BiH

Iznoseći žalbu pred Apelacionim vijećem Suda BiH, Tužilaštvo je navelo da je prvostepenom presudom pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, te da je došlo do povreda postupka, zatraživši ukidanje oslobađajuće presude i zakazivanje novog suđenja. Tužilac Vladimir Simović je kazao da nije jasno kako je Prvostepeno vijeće moglo zaključiti da nema uzročno-posljedične veze između naredbe optuženog i granatiranja Kalinovika.

“Nije postojalo drugo granatiranje osim predmetnog“, rekao je Simović.

On se osvrnuo na zaključke da nema dokaza da je Drekovićeva naredba od 26. maja 1995. stigla na istureno komandno mjesto u Bjelimićima, navodeći da se Vijeće pozivalo na svjedoke koji su direktno bili zaduženi za realizaciju naredbe. Prema riječima tužioca, iluzorno je bilo očekivati da se ti svjedoci sjećaju naredbe i da je logično da su negirali dejstva po centru Kalinovika.

Simović je naveo da su zanemareni dokazi o neselektivnom gađanju, kao i svjedočenja da niko nije mogao ispaliti granate bez naredbe Drekovića, kao komandanta Četvrtog korpusa.

“Iz dokaza proizilazi da je apsolutnu komandu nad artiljerijom imao komandant korpusa“, rekao je tužilac, dodajući da je Prvostepeno vijeće poklonilo vjeru isključivo svjedocima Odbrane koji su nastojali pomoći optuženom.

Simović je kazao da je vještak Odbrane naslijedio Drekovića na poziciji komandanta Četvrtog korpusa.

“Kako on nije kontaminiran, a jesu neki svjedoci Tužilaštva kojima sud ne poklanja vjeru“, naveo je tužilac.

On je govorio i o sudskoj praksi, navodeći da standardi dokazivanja nisu konzistentni s onima u predmetu vođenim protiv Novaka Đukića za granatiranje Tuzle.

“U navedenom predmetu uopšte nije bilo pisane naredbe, pa je Sud na osnovu indicija zaključio da je Đukić izdao naredbu, a ovdje se zanemaruje pisana naredba“, kazao je Simović.

Optužnica protiv Drekovića obuhvata granatiranja Kalinovika od 22. i 26. maja, te 3. juna 1995., u kojima je došlo do pogibije jedne učenice te ranjavanja više druge djece i civila.

Odbrana je zatražila da Apelaciono vijeće odbije žalbu Tužilaštva kao potpuno neosnovanu i potvrdi oslobađajuću presudu.

Branilac Mirsad Crnovršanin je kazao da Tužilaštvo koristi samo jednu naredbu, a da se događaji iz optužnice odnose i na dane prije i poslije. On je kazao da je vještak potvrdio da se naredba artiljeriji izdaje jednokratno i da ne može važiti za predstojeće dane.

“Ne postoji nijedan svjedok, nijedan od 760 materijalnih dokaza Tužilaštva i Odbrane iz kojih će proizaći da je Ramiz Dreković izdao naredbu za neselektivno gađanje civilnih ciljeva“, kazao je Crnovršanin.

Prema njegovim riječima, vještak Tužilaštva nije mogao navesti na koje se pravilo poziva za tvrdnju da je Dreković jedini imao ovlaštenje da izdaje naredbe za upotrebu artiljerije. Branilac je kazao da je optuženi sačinio detaljnu plansku dokumentaciju i podijelo ovlaštenja.

“Ne može on svaki dan zvati da li da se ispaljuje u zoni od 130 kilometara. On je uspostavio pravila“, rekao je Crnovršanin.

On je kazao da za jednu tačku optužnice uopšte nisu izvedeni nesposredni svjedoci, kao ni uložena dokumentacija sa uviđaja. Prema njegovim riječima, ne mogu se praviti poređenja s predmetom protiv Đukića, ali da, iako je riječ o prenošenju usmenih naredbi, to mora biti negdje zabilježeno.

Dreković je kazao da je tvrdnja da je jedino on mogao izdavati naredbe artiljeriji suprotna dokazima i da se može utvrditi da je on ovlastio sva tri komandanta isturenih komandnih mjesta za upotrebu artiljerije.

Dodao je da je sačinio plansku dokumentaciju i da poslije toga nije imao potrebe da izdaje naredbe.

“Nijedan civilni cilj ne nalazi se u odobrenom planu… Isključivo su planirani vojni civljevi“, rekao je Dreković.

Apelaciono vijeće naknadno će donijeti odluku po žalbi.

Marija Taušan