Vijest

Neprocesuiranje visoke korupcije razlog nepovjerenja javnosti u pravosuđe

12. Oktobra 2023.11:34
Nezavisnost i nepristrasnost su kamen temeljac na kojem se gradi efikasno pravosuđe, a uzrok poljuljanosti povjerenja javnosti je neprocesuiranje krivičnih djela korupcije i visoke korupcije, rečeno je tokom Regionalne konferencije institucija za edukaciju u pravosuđu.
Izvršni direktor BIRN-a BiH Denis Džidić jedan od panelista na konferenciji. Foto: BIRN BiH

Cilj konferencije na kojoj je jedan od panelista bio i izvršni direktor Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Denis Džidić je stvaranje platforme za razmjenu iskustava i ideja među predstavnicima Akademija ili Centara za obuku sudija i tužilaca iz regije, Akademije za evropsko pravo, Evropske pravosudne trening mreže, kao i predstavnika pravosuđa u BiH.

Konferencija, u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji (CEST FBiH) i Centra za Edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske (CEST RS), također ima za cilj istražiti aktuelne teme i izazove u oblasti borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, saradnje tužilaštava i agencija za provedbu zakona te borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

Arben Murtezić, direktor CEST-a FBiH, skrenuo je pažnju i na to kako se u javnosti smatra da su većina sudija i tužilaca politički podobne i namještene ličnosti, no da to ipak nije istina i to su uglavnom profesionalci koji s najvećom odgovornošću i nepristrasno obavljaju svoj posao.

„U SAD-u gotovo 50 posto svih edukacija za sudije i tužioce otpada upravo na etičke principe, a ovo su svakako dva najvažnija. Bilo šta što se tiče pravosuđa, tumačenja zakona, svega onoga što smatramo esnafskim, zanatskim, ništa ne vrijedi bez čvrstih temelja, čvrstog oslonca na nezavisnost i nepristrasnost u pravosuđu“, naveo je Murtezić tokom konferencije održane uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Tomislav Čavić, direktor CEST-a RS-a je pojasnio da je tema nepristrasnosti i nezavisnosti pravosuđa uvijek aktuelna, pogotovo u bosanskohercegovačkom društvu, zbog toga što je povjerenje javnosti poljuljano kada je u pitanju nezavisnost pravosuđa.

“Uzrok tome je najvjerovatnije neprocesuiranje krivičnih djela korupcije, odnosno visoke korupcije, zbog čega je opšti stav da je pravosuđe u raljama politike. Garancija nezavisnosti pravosuđa je prije svega integritet pravosuđa, koji se mora unaprijediti, kao i procesuiranje krivičnih djela visoke korupcije i organizovanog kriminala jer to su prioriteti da bi BiH ušla u Evropsku uniju“, poručio je Čavić.

Tokom konferencije je otvoreno niz tema i pitanja koja se bave problematikom uspostavljanja nezavisnosti i nepristrasnosti u pravosudnim institucijama.

Jean-Philippe Rageade, direktor Akademije evropskog prava, poručio je kako je konferencija vrlo značajan događaj, a da su teme poput nezavinosti, integriteta i nepristrasnosti pravosuđa ključne.

“Ova tema nije specifična samo za regiju, ovo je tema o kojoj se na redovnom nivou razgovara u svim zemljama članicama EU, tako da mi je jako dobar znak da se o ovoj temi razgovara i u regiji. Svjestan sam činjenice da situacija u BiH nekada nosi više izazova nego u drugim zemljama. Moja institucija je ponudila svoju podršku u smislu obuke i prenošenja znanja, da bi se mogli nositi s takvim izazovima. Nadam da će se BiH ubrzo pridružiti našoj akademiji.“, izjavio je on.

Ingrid Derveaux, Generalna Sekretarka Evropske pravosudne mreže je navela da su nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa kamen temeljac na kojem se gradi efikasno pravosuđe.

“Institucije koje se bave obukom sudaca i tužilaca su ključne da bi pomogle u tom naporu. Naša mreža okuplja sve institucije koje se bave obukom sudaca i tužilaca u EU, ali okupljamo i članove van EU. Pošto je ovo stalni izazov svima nama u Evropi, mi se s tim izazovom moramo nositi zajedno, tako što dijelimo znanje, organizujemo obuke i na taj način omogućavamo nezavisnost i nepristranost, odnosno podržavamo vladavinu zakona.“, zaključila je Derveaux.

Aida Trepanić