Suđenje

Tepić i ostali: Zatražene strožije kazne za zločine u Kotor-Varoši

8. Maja 2024.16:23
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo ukidanje oslobađajućeg dijela presude i strožije kazne osuđenima za zločine počinjene u Kotor-Varoši, dok su Odbrane Duška Vujičića i Duška Maksimovića predložile ukidanje presude ili blaže sankcije.
Kotor-Varoš. Foto: BIRN BiH

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Redžib Begić je na početku žalbene sjednice kazao da je Tužilaštvo uložilo žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te odluke o krivičnim sankcijama, s prijedlogom da se ukine oslobađajući dio presude, odredi ponovno suđenje ili presuda preinači u osuđujuću, kao i da se osuđenima izrekne strožija kazna.

Odbrane Duška Vujičića i Duška Maksimovića su u žalbi tražile blažu kaznu ili ukidanje presude i vraćanje predmeta na ponovno suđenje. Vujičićeva Odbrana je zatražila ukidanje pritvora u kojem se nalazi od kraja septembra prošle godine. Sve Odbrane, kako je rečeno u sudnici, smatraju da Apelaciono vijeće kao neosnovanu treba odbiti žalbu Tužilaštva.

Tužilac Mersudin Pružan je u obrazlaganju žalbe kazao da je Sud bio dužan da pojedinačno cijeni svaki dokaz koji je izveden i tek onda donese zaključak, a prema njegovim riječima, Vijeće je izostavilo da cijeni iskaze svjedoka.

Naveo je tužilac da Prvostepeno vijeće nije cijenilo materijalne dokaze protiv Save Tepića u kojima je navedeno da je on kao načelnik policije znao i bio uključen u organizovanje čuvanja nezakonito zatvorenog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u logorima u Kotor-Varoši, te je podsjetio na ratni videomaterijal u kojem optuženi izjavljuje: “Nema više života s muslimanima i Hrvatima.”

Pružan se osvrnuo na zapisnik sa sjednice Ratnog predsjedništva prema kojem se vidi da je Tepić bio načelnik policije, te je rekao da je Vijeće u prvostepenom postupku “nepotpuno utvrđivalo znanje o učestvovanju u hapšenju civila te utvrdilo da optuženi nije znao šta mu rade podređeni”.

Prvostepenom presudom iz septembra 2023, zbog zločina protiv civilnog stanovništva na području Kotor-Varoši, Vujičić je osuđen na šest godina, a Maksimović na godinu i po zatvora, dok su Tepić i Ilija Kurušić oslobođeni optužbe. Vujičić je, kao nekadašnji policajac, proglašen krivim po 12 tačaka, a Maksimović, u svojstvu bivšeg rezervnog policajca, po četiri tačke i podtačke optužnice za udaranje i druge postupke koji su kod civila izazvali strah i patnju u periodu od juna do oktobra 1992. godine.

Obojica su, s Tepićem i Kurušićem, oslobođeni optužbi da su od juna do kraja 1992. učestvovali u širokom i sistematskom napadu i progonu bošnjačkoga i hrvatskoga stanovništva s područja Kotor-Varoši – ubistvima, zatočenjem, mučenjem, prisilnim nestancima i drugim nečovječnim djelima.

Odbrane Vujičića i Maksimovića nisu u sudnici detaljno obrazlagale svoje žalbe, osim što su navele da u cijelosti ostaju kod iznesenih odgovora na žalbu Tužilaštva koju smatraju neosnovanom.

Tepićev branilac Nebojša Pantić je kazao da se ne slaže s načinom iznošenja žalbe Tužilaštva, jer smatra da je u pitanju pogrešna interpretacija činjenica koja se odnosi na videomaterijal u kome je optuženi rekao kako “nema više života sa zločincima”.

Od optuženih je na ročištu bio prisutan samo Vujičić, koji je doveden iz pritvora, dok su branioci naveli da su ostali odsutni zbog bolesti ili privatnih obaveza.

Apelaciono vijeće će odluku po žalbama donijeti u zakonski određenom roku.

Senita Patković