Suđenje

Ganić i ostali: Tučen nakon zarobljavanja u koloni JNA

8. Maja 2024.15:48
Svjedok Državnog tužilaštva je ispričao kako je 3. maja 1992. godine zaustavljena kolona Jugoslovenske narodne armije (JNA), nakon čega je bio zarobljen, a potom i tučen.
Ejup Ganić i advokatica Lejla Čović. Foto: BIRN BiH

Milutin Kusmuk je rekao da je do početka maja 1992. bio u rezervnom sastavu, kao vozač pri kasarni JNA u Mokrom. Pojasnio je da je u aprilu poslan kao ispomoć u kasarnu u Lukavici, te da je u nekoliko navrata dolazio do kasarne na Bistriku, odakle su prebacivali materijalno-tehnička sredstva.

Ispričao je kako je 2. maja 1992. u popodnevnim satima došao u kasarnu na Bistriku i da je počeo napad iz pravca Bistrika i Vijećnice, koji je dugo trajao. Tada, a i narednog jutra, vidio je poginule osobe.

Kusmuk se prisjetio kako se 3. maja pročulo da je Alija Izetbegović zadržan na aerodromu, da je dogovoreno primirje i da će oni iz kasarne izaći bez posljedica, međutim, kako je dodao, tako nije bilo.

Svjedok je naveo da su dobili naredbu da parkiraju vozila i utovarivaju stvari. Dodao je i da je stigao UNPROFOR i da je krenula kolona s dva njihova transportera na početku. Kusmuk je kazao da misli da je bio na sredini kolone.

Rekao je da je stigao do zgrade Papagajka kada se čula jaka galama i pucanje, te da je bio izveden iz kamiona, pod koji se sklonio, a da mu je oružje bilo oduzeto. Dodao je da je vidio kako je vozač vozila ispred njega bio ranjen, a potom i ubijen.

Opisujući osobe koje su tu bile, Kusmuk je izjavio da su bile naoružane, te da je dio njih bio u civilu, a dio u uniformama. U unakrsnom ispitivanju, neke Odbrane su navele da ranije nije spominjao obilježja, a on je pojasnio da se nije sjetio te da je neko imao prsluk, neko beretku, a neko obilježje ljiljana.

U jednom trenutku, kako je naveo, čuo je zvuk transportera JNA, koji je bio iza i trebao je da štiti kolonu, a kada se okrenuo, vidio je da se puši ispod kupole vozila i da udara u drvo. Odbrani je pojasnio da nije vidio da se dejstvuje iz mitraljeza na tom oklopnom vozilu, ali da je čuo “taj specifičan zvuk i pretpostavio”.

“Kupili su nas i vodili prema parku i postrojavali”, kazao je Kusmuk i dodao da su potom odvedeni u FIS. Objasnio je da ih je vodila “Armija – Zelene beretke”.

Kusmuk je posvjedočio da je u FIS-u bio tučen, na način da je vučen za kosu, da je pao niz stepenice, kao i da je udaran po genitalijama. Pojasnio je da su osobe koje su bile tu imale maskirna odijela, a neke su bile u uniformama “bivše milicije”.

Svjedok je ispričao da je bio odveden u policiju, kao i u Centralni zatvor. Također je vođen i u Općinu Centar, gdje je pisao izjavu, da bi 8. maja bio razmijenjen.

Od ovih događaja, naveo je, ima psihičke posljedice, a tada je bilo i fizičkih.

Za napad na kolonu, ubistva, ranjavanje i zlostavljanje pripadnika JNA i civila optuženi su Ejup Ganić, Zaim Backović, Hamid Bahto, Hasan Efendić, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško, koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti.

U unakrsnom ispitivanju Kusmuk je potvrdio da im je bilo dozvoljeno da iz kasarne ponesu lično naoružanje, kao i da su se po gradu vidjeli tragovi borbe. Kazao je da je kasnije čuo da je 2. maja JNA učestvovala u borbama u gradu.

Odbrani Muslimovića je potvrdio da mu je u istrazi puštan snimak iz FIS-a, ali da nije prepoznao nikoga od napadača.

Suđenje će se nastaviti 29. maja.

Lamija Grebo