Vijest

Duševne patnje zbog sudskog procesa

15. Septembra 2023.16:24
Miloš Mavrak, koji je pravosnažno oslobođen optužbi za zločine počinjene u Bileći, na ročištu povodom tužbe protiv Bosne i Hercegovine je kazao da je osjećao duševne tegobe zbog procesa koji se vodio protiv njega, ali da je zbog toga ispaštala i njegova porodica.
Miloš Mavrak
Miloš Mavrak. Izvor: BIRN BiH

Mavrak je u sudnici ispričao da su mu, za vrijeme radnog vremena u Novom Sadu u oktobru 2015., rođaci iz Nevesinja javili da je na televiziji objavljeno kako je podignuta optužnica za ratni zločin protiv njega, kao i da su bila hapšenja u tom predmetu.

Pojasnio je da je njegova supruga nazvala tužioca, koji je potvrdio da je podignuta optužnica i da nije izdata potjernica za njim s obzirom da od 1992. živi u Bačkoj Topoli, ali da posjećuje područje Nevesinja zbog rodbinskih veza.

Mavrak je kazao da je imao mogućnost da mu se sudi u Srbiji, jer ima dvojno državljanstvo, ali da je insistirao da to bude u BiH, upravo kako ne bi bila raspisana potjernica, te da je rekao da mu nije potrebno slati pozive na ročišta, već je dovoljno da ga obavijeste telefonskim putem.

“Ja sam dolazio, nikad nisam zakasnio ni minut”, kazao je on.

Mavrak je naveo da mu je samo saznanje o podignutoj optužnici teško palo, jer je znao da je nevin, ali da je time bila pogođena i njegova porodica.

“Sama riječ ‘ratni zločinac’ vrijeđa ponos čovjeka, ljudstvo. Nije svejedno kada djeca kažu mojoj djeci: ‘Šta ti je ovo ćaća, ratni zločinac’”, rekao je on.

Također je kazao i kako je zbog mjera zabrane prilaska svjedocima imao bojazan da nekoga ne sretne iako se nisu međusobno poznavali.

Mavrak je pojasnio da je na svako ročište dolazio vlastitim automobilom iz Bačke Topole, jer nije postojala direktna autobuska linija do Sarajeva, te da su troškovi prevoza bili veliki, da je morao dići kredit kako bi ih pokrio.

Suđenje je u početku, kako je naveo, bilo jednom ili dva puta mjesečno, dok se u određenom periodu održavalo jednom sedmično. S promjenom sudije u Vijeću, Mavrak je, rekao je, počeo dobivati dio naknade troškova prevoza.

Njegov pravni zastupnik Dragoslav Perić je na ovom ročištu uredio tužbeni zahtjev prema kojem Mavrak tuži BiH zbog naknade materijalne i nematerijalne štete nastale tokom postupka, prema kojem se traži da mu se, na ime duševnih bolova i patnje, isplati 9.000 KM, a na ime troškova prevoza 11.543,20 KM sa zateznom kamatom. Također je zatraženo i da se isplate troškovi ovog postupka, dok su u tužbenom zahtjevu odustali od potraživanja za umanjenje zarade za dane kada je odsustvovao s posla zbog ročišta.

Vještak medicinske struke Petko Grubač je kazao kako je Mavrakove duševne patnje opisao s psihijatrijskog stajališta i utvrdio da je imao poremećaj prilagođavanja, kao i depresije. Zastupniku Pravobranilaštva je potvrdio da nije imao medicinsku dokumentaciju, kao i da nije imao podataka o liječenju.

Radivoje Ikonić, vještak ekonomske struke, rekao je da ostaje pri svom nalazu i mišljenju, koje nije detaljno obrazlagao, a Pravobranilaštvo je prigovorilo njegovom nalazu.

U završnoj riječi zastupnik Perić je kazao kako smatra da su tokom ovog postupka dokazali postojanje materijalne i nematerijalne štete, odnosno da su predstavljeni dokazi koji se odnose na troškove prevoza, kao i da mu je isplaćen jedan akontativni dio, za čiji iznos su umanjena potraživanja iz tužbe.

Pravobranilaštvo je u završnom izlaganju reklo kako smatraju da je Mavrakov zahtjev neosnovan.

”Tužilac niti jednim materijalnim dokazom nije dokazao tvrdnju da je u krivičnom postupku koristio svoje privatno vozilo radi dolaska na ročište”, kazao je Mladen Draganić, zastupnik pravobranioca, te dodao kako je, prema vještaku medicinske struke, jasno da se Mavrak nije liječio od ustanovljenih tegoba, čime bi smanjio iste.

Pravobranilaštvo je predložilo da Sud odbije tužbeni zahtjev, a da Mavrak plati troškove postupka.

Mavrak je 2020. oslobođen optužbi za zločine u Bileći, a ova presuda je potvrđena 2021. godine.

Sud će odluku o tužbi donijeti u zakonom predviđenom roku.

Lamija Grebo