Vijest

Mavrak traži naknadu troškova prevoza i gubitka zarade

21. Jula 2022.15:38
Na pripremnom ročištu predloženi su dokazi po tužbi Miloša Mavraka zbog naknade materijalne i nematerijalne štete, nakon što je oslobođen optužbi za ratne zločine.

Miloš Mavrak Miloš Mavrak. Foto: BIRN BiH

U tužbi protiv Bosne i Hercegovine Mavrak traži naknadu štete zbog postupka i mjera zabrane koje su mu bile određene od 2016. do 2021. godine. Punomoćnik Dragoslav Perić predložio je neuropsihijatrijsko vještačenje na okolnosti psihičkog stanja Mavraka tokom suđenja i mjera zabrane.

Zatražena je i naknada troškova prevoza za Mavraka, koji je na suđenje dolazio iz Bačke Topole u Srbiji, kao i za umanjenje zarade za dane kada je odsustvovao s posla zbog ročišta.

Perić je objasnio da je Mavraku na polovini suđenja odobrena isplata troškova u visini cijene autobuske karte, iako je on dolazio svojim vozilom, te da nije dozvoljeno da ti troškovi budu isplaćeni retroaktivno za prvi dio suđenja. Predložen je vještak ekonomsko-finansijske struke, koji će izračunati stvarne troškove prevoza.

Zastupnik pravobranioca Mladen Draganić se protivio ekonomsko-finansijskom vještačenju, navodeći da je prijedlog konfuzan, bez jasnih parametara i zadatka vještaku šta treba da utvrdi.

On je kazao da nisu dostavljeni nikakvi dokazi u vezi s gubitkom zarade, a da vještak treba da se o tome izjasni. Na pitanje sudije Nade Papo u vezi s tim dokazima, Perić je rekao da će vještak izvršiti uvid u dokumentaciju.

Na kraju je odlučeno da pripremno ročište bude odgođeno za 13. septembar, kako bi punomoćnik dostavio potrebnu dokumentaciju za ekonomsko-finansijsko vještačenje.

Mavrak je 2020. oslobođen optužbi za zločine u Bileći, a ova presuda je potvrđena 2021. godine.

Marija Taušan