Vijest

Nastavnici historije u Tuzlanskom kantonu koristiće bazu činjenica o ratu BIRN-a BiH

15. Maja 2023.16:53
BIRN Bosne i Hercegovine i Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona potpisali su memorandum o saradnji koji uključuje korištenje Baze sudski utvrđenih činjenica o ratu u BiH u nastavnom procesu, odnosno kao nastavni materijal u predmetu Historija.
Ministar obrazovanja TK-a Ahmed Omerović i Denis Džidić, izvršni direktor BIRN-a BiH. Foto: Detektor

Memorandum o saradnji su u ponedjeljak, 15. maja, u Tuzli potpisali Denis Džidić, direktor Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini (BIRN BiH), i ministar obrazovanja Ahmed Omerović, koji je istakao zadovoljstvo što je Tuzlanski kanton (TK) prvi u Federaciji koji je ozvaničio ovu saradnju.

“Nakon ovog memoranduma mi ćemo dati preporuku školama da nastavnici u nastavnom procesu koriste sve podatke iz ove Baze, koja je jako kvalitetno urađena. Nama je u cilju istina. U cilju nam je da učenici uče istinu, a najbolji način za to je iz sudski utvrđenih činjenica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koje je BIRN BiH jako kvalitetno uradio kroz jednu interaktivnu platformu”, kazao je Omerović.

BIRN Bosne i Hercegovine je krajem marta u Sarajevu predstavio nastavnicima, stručnjacima i medijima Bazu sudski utvrđenih činjenica o ratu u BiH, koja sadrži informacije iz svih presuda pred Haškim tribunalom o počinjenim zločinima, videosvjedočenja preživjelih i žrtava prilagođena učenicima, te pripreme za čas sa aktivnostima, kao pomoć nastavnicima i profesorima za održavanje časova o temama iz bliske prošlosti.

“Mi smo dvije godine radili na prikupljanju svih sudski utvrđenih činjenica i presuda Haškog tribunala i zaista se nadamo da će ovo biti jedinstven alat koji će pomoći edukativnim radnicima koji sada pokušavaju podučavati djecu o onome šta se desilo u proteklom ratu na osnovu činjenica, a ne na osnovu određenih tumačenja, da će im ovo omogućiti da mogu to uraditi na jednostavan način”, rekao je Džidić.

On je dodao da se, potpisivanjem ovog momoranduma i korištenjem Baze u nastavnom procesu, nada kako će se konačno u edukativnom sistemu govoriti na jedan način koji ne potiče mržnju.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, krajem aprila dao stručno pozitivno mišljenje o korištenju Baze, te je nastavnicima koji predaju učenicima devetih razreda osnovnih škola, te drugih i četvrtih razreda srednjih škola, dao preporuku da je mogu koristiti kao alat za obradu i pripremu tema za realizaciju nastavnih jedinica iz predmeta Historija u svim školama na području Tuzlanskog kantona.

Jedan od ciljeva Baze jeste i da se stvore izvori informacija zasnovani na činjenicama koji se mogu koristiti u obrazovne i informativne svrhe, što će doprinijeti borbi protiv dezinformacija i poboljšanju medijske pismenosti.

Džidić je kazao da je naredni cilj BIRN-a BiH nadopunjavanje Baze sudski utvrđenim činjenicama sa Suda BiH, a sličan memorandum uskoro će biti potpisan i sa Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo.

Admir Muslimović