Vijest

Predloženo simbolično umanjenje odštete za Vukovića, oslobođenog optužbi za ratovanje u Siriji

22. Novembra 2022.13:13
Senad Dupovac, pravni punomoćnik Jahje Vukovića, ranije oslobođenog optužbi za pridruživanje terorističkim organizacijama u Siriji, smanjio je tužbeni zahtjev u pogledu naknade nematerijalne štete za deset posto te zatražio odštetu od 13.500 KM, u pravcu mirnog rješenja spora.
Jahja Vuković
Jahja Vuković. Foto: Sud BiH

Senad Dupovac je rekao da ostaju kod navoda iz dostavljenog tužbenog zahtjeva, koji nije u cijelosti prezentovan javnosti na upravnom ročištu, navodeći da potražuju isplatu nematerijalne štete na osnovu pretrpljenih druševnih bolova zbog povrede prava na slobodu. Obrazlažući zahtjev, punomoćnik Vukovića je pojasnio da se radi o specifičnom predmetu i osobi koja je dva puta tokom pritvora tražila stručnu psihološku pomoć zbog pritiska uzrokovanog optužnicom i postupkom.

Dupovac je konstatovao i da odgovor Pravobranilaštva BiH na zahtjev Vukovića smatra neosnovanim, te dodao da je njegov branjenik proveo blizu 150 dana u pritvoru, nakon čega je oslobođen.

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je presudu u oktobru 2021. godine kojom je Jahja Vuković oslobođen optužbe za organiziranje terorističke grupe, odnosno pridruživanje terorističkim organizacijama u Siriji, a koju je Apelaciono vijeće Državnog suda potvrdilo u januaru ove godine.

Vuković je oslobođen optužbe da je kao maloljetnik u junu 2014. napustio teritoriju BiH i otišao u Njemačku, odakle je u augustu otišao u Antaliju u Turskoj, te prešao granicu sa Sirijom i boravio na području grada Jisr al-Shughura, gdje je sudjelovao u terorističkim aktivnostima, pružao pomoć i borio se na strani snaga “Džebatul Nusra fronta” sve do sloma i poraza struktura ISIL-a.

Punomoćnica Pravobranilaštva BiH Safija Kreštalica kazala je da bi, ukoliko bi tužitelj prihvatio manji iznos naknade radi ekonomičnosti postupka, postojala mogućnost mirnog rješenja spora, zbog čega je predložila da se suprotna strana izjasni o mogućnosti manjeg tužbenog zahtjeva.

Sutkinja Nada Papo je rekla da je tužbenim zahtjevom postavljen realan iznos, ali da ukoliko tužitelj pristaje zbog prijedloga za mirno rješenje spora, može da iznos simbolično umanji. Dupovac je kazao da traženi iznos od 15.000 KM može umanjiti za deset posto, odnosno za 1.500 KM.

“‘Bolje mršava nagodba nego debela presuda.’ Mada ističem da se radi o specifičnom predmetu, mladoj osobi, ali držim da sam uvijek za mirno rješenje spora, tako da u konačnici potražujem na ime tužbenog zajeteva 13.500 KM”, rekao je Dupovac.

Kreštalica je tražila kraći vremenski period za izjašnjenje o izmijenjenom tužbenom zahtjevu u pravcu mirnog rješenja spora zbog obaveze da mora imati odluku Kolegija Pravobranilaštva BiH i specijalno ovlaštenje, odnosno punomoć za zaključenje nagodbe.

Sud je donio odluku da se pripremno ročište odloži za 7. decembar, kada će donijeti odluku o tužbenom zahtjevu.

Azra Husarić Omerović