Vijest

Zatraženo utvrđivanje disciplinske odgovornosti predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini

27. Septembra 2022.16:09
Glavno ročište u disciplinskom postupku protiv Aida Hanušića, predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini, koji se tereti za nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, bit će održano 4. novembra ove godine.


Sud i Tužilaštvo BiH. Foto: BIRN BiH

Na pripremnom ročištu glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurpahić Nadarević kazala je kako Ured disciplinskog tužioca ostaje pri disciplinskoj tužbi od 15. jula ove godine. U njoj se navodi da je Hanušić, u svojstvu predsjednika Suda, u periodu od 2017. do 2021. godine vršio manuelnu dodjelu predmeta, posebno onih sa “istaknutim ličnostima”, kao i da je to sam potvrdio u ranijim izjavama, te da je time prekršio svoje obaveze, ponašavši se nemarno ili nepažljivo u vršenju službenih dužnosti.

Hanušić, koji je stigao u pratnji svoje pravne zastupnice, advokatice Tatjane Tojić, kazao je da ostaje pri odbrani koju je naveo u pisanom odgovoru na tužbu, u kojom je osporio navode iz disciplinske tužbe.

“Meni je stavljeno ovdje na teret nemar u vođenju Suda. (…) Sve što sam uradio, uradio sam namjerno, dakle tu u startu nema nemara. I sve sam uradio u skladu s pozitivnim zakonskim praksama”, dodao je Hanušić u obraćanju Prvostepenoj disciplinskoj komisiji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Nakon predlaganja dokaza, Prvostepena disciplinska komisija je odlučila da se prihvataju svi dokazi koje je predložio disciplinski tužilac, među kojima su dva dopisa iz VSTV-a i očitovanja tuženog. Prihvaćeni su i svi dokazi koje je predložila Odbrana, a koji se odnose na okolnosti dodjele predmeta, kao i saslušanje Hanušića.

Dio predloženih dokaza Odbrane, čijem ulaganju se protivila i disciplinska tužiteljica, a koji se odnose na efikasnost rada Osnovnog suda u Bijeljini i određene sporne predmete, odbijeni su uz objašnjenje da su irelevantni.

Odbijen je i zahtjev za saslušanje Nebojše Vukanovića, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji je bio stranka u jednom od spornih predmeta.

Enes Hodžić