Suđenje

Tripković Novica: Objedinjena kazna zatvora na 20 godina

24. Maja 2022.14:58
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum Odbrane i Državnog tužilaštva o priznanju krivice Novice Tripkovića, koji je optužen za silovanje dvije žrtve bošnjačke nacionalnosti, zarobljene i nezakonito zatvorene na području Foče 1992. godine. Izrečena mu je kazna zatvora od osam godina, a zbog ranije izrečenih presuda Tripkoviću su kazne objedinjene na 20 godina.


Foča. Foto: Wikimedia Commons/Julian Nyca.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Minka Kreho kazala je kako se prihvata sporazum o priznanju krivice po optužnici potvrđenoj januara 2022. godine.

Tripković je proglašen krivim i što je u vremenskom periodu između 2. i 9. augusta 1992. godine, na području općine Foča, prisilio na seksualni odnos dvije zarobljene djevojke bošnjačke nacionalnosti, i to tako da su od početka jula pa do 1. augusta 1992. godine pripadnici vojnih i policijskih snaga Republike Srpske na području općine Kalinovik zarobili nekoliko žena, djevojaka, djece i staraca bošnjačke nacionalnosti. Među njima su bile S-1 i S-2, koje su nezakonito zatvorili zajedno s bošnjačkim civilima.

Zatim su, u večernjim satima 2. augusta 1992. godine, uniformisani i naoružani pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) izveli S-1 i S-2 – zajedno sa još pet drugih nezakonito zatvorenih djevojaka bošnjačke nacionalnosti – iz škole, gdje su bile zatvorene, te su jednu od djevojaka predali srpskom vojniku, dok su ostale djevojke odveli i zatvorili u jednu kuću.

On je, kao pripadnik VRS-a, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije, tako što je 3. augusta 1992. godine izveo S-1 sa sprata, gdje je bila nezakonito zatvorena, te je odveo u sobu u prizemlju kuće i naredio joj da se skine, nakon čega ju je silovao. Silovanje je trajalo par sati, a tokom tog perioda S-1 je vidjela istetovirano ime “Salko”, na Tripkovićevoj lijevoj nadlaktici.

Tripković je proglašen krivim i za to što je u Foči, neutvrđenog dana u periodu između 2. i 9. augusta 1992., izveo drugu žensku osobu iz kuće, gdje je bila nezakonito zatvorena, a zatim je odveo u baraku u kojoj je živio, u blizini Kazneno-popravnog doma (KPD) Foča. Tu ju je silovao, a ujutro je vratio u istu kuću gdje je prethodno bila zatvorena, te je potom 9. augusta 1992. godine odvedena u sportsku dvoranu “Partizan”, gdje su bili smješteni i drugi nezakonito zatvoreni bošnjački civili s područja ove općine.

Sutkinja Kreho je kazala kako je Tripkvić počinio krivično djelo “zločin protiv čovječnosti”, te mu je izrečena kazna zatvora od osam godina. On je ranije osuđen u dva predmeta, te mu je Sud objedinio i izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Sud BiH ga je u junu 2011. osudio na osam godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih 1992. na području Foče. Kasnije je pravosnažnom presudom Suda BiH, koja je otpremljena u februaru 2017., osuđen na osam godina zatvora za zločine počinjene u augustu 1992. na području Kalinovika. Kazne su mu objedinjene 2017. godine.

On je oslobođen troškova obaveze naknade krivičnog postupka u ovom predmetu, koji padaju na budžetska sredstva Suda.