Suđenje

Agan Ramić: Pročitani iskazi četiri svjedoka

7. Marta 2022.13:27
Na ročištu u predmetu protiv Agana Ramića, optuženog za zločine počinjene kod Konjica, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pročitalo je iskaze četiri svjedoka, a Odbrana je imala primjedbu na jedan od njih.
Sud BiH
Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužiteljstvo BiH je pročitalo dva iskaza preminulih svjedoka i dva iskaza svjedoka koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti svjedočiti pred Sudom Bosne i Hercegovine. Prvi je iskaz preminulog Muhameda Ajanovića u kojem se navodi da on tijekom učešća u događajima na Bradini “nije vidio da je iko ubijen”.

Kako je rečeno, Ajanović je kazao da je čuo kako je bilo ubijanja srpskih civila, ali da su to uradile Hrvatske obrambene snage (HOS). U iskazu je naveo da je selo Bradina zapaljeno naftom.

Obrana nije imala primjedbe na ovaj iskaz, rekavši da iskaz nema dodirnih točaka s optuženim, te bi eventualno pitali svjedoka za organizaciju događaja, kao i tko je bio naoružan od policije.

Tužiteljstvo je pročitao i iskaz preminulog Vahida Alihodžića u kojem se navodi da je bio pripadnik Teritorijalne obrane (TO) Konjic te da je bio komandir čete u selu Zukići. U iskazu je navedeno da je Muhamed Nikšić “Hamo” kazao “da se Đorđići sklone u Konjic”.

“Vozili smo se prema Konjicu i Muhamed je zaustavio kamion ispred motela”, navedeno je u iskazu Alihodžića.

U tom kamionu je bilo žena i djece, a iz kamiona je izašlo i 10 vojnika u crnim uniformama, koje svjedok nije poznavao, pročitano je iz iskaza. Rečeno je i to da je svjedok čuo kako su određeni srpski civili ubijeni u kućama te da je bilo zapaljenih kuća.

Tužiteljstvo je pročitao iskaz Danice Manigode u kojem stoji da je stanje u proljeće 1992. godine bilo loše za Srbe zbog “Zelenih beretki” i HOS-a, za koje je čula da su došli iz Splita. Navedeno je da je 12. srpnja 1992. godine Bradina ponovno pala, da je tada sve zapaljeno i da su muškarci bili zatvoreni u školi u tom mjestu.

Pročitana su i dva iskaza Milene Ninković. U oba iskaza stoji da su muškarci čuvali stražu oko kuća i da se pucalo po srpskim kućama.

U prvom iskazu Ninković se navodi da je pala granata u salu škole gdje su bili zatvoreni muškarci te da joj je muž kazao kako je čuvar iz logora rekao da će zbog ubijenih pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) pobiti 20 osoba.

Zbog razlike u drugom iskazu, u kojem se navodi da je svjedokinja srela čuvara na putu prema Čelebićima, Obrana je imala primjedbu na točnost iskaza. Također, odvjetnik Davor Silić imao je primjedbu na druge razlike u iskazima svjedokinje.

Ramić je optužen da je u ljeto 1992. godine u selu Brđani kod Konjica, u svojstvu pripadnika Općinskog stožera TO-a Konjic Armije Bosne i Hercegovine, obučen u uniformu ABiH i naoružan, došao do kuće malodobnog Siniše Živaka i tražio od njega da mu uhvati janje.

U optužnici stoji da, kada je Živak uspio da uhvati janje, optuženi je, nezadovoljan janjetom, počeo da udara Živaka, a kasnije su mu se pridružili i ostali pripadnici TO-a.

Nastavak suđenja zakazan je za 14. ožujak.

Teo Zorić