Suđenje

Kosorić i ostali: Sjećanja holandskih vojnika o pratnji konvoja iz Srebrenice

25. Oktobra 2021.17:14
Na suđenju za genocid u Srebrenici, bivši pripadnici Holandskog bataljona pričali su putem videolinka o evakuaciji stanovništva iz Potočara do Kladnja u julu 1995. godine.


Mile Kosorić i Momčilo Tešić s braniocima. Foto: BIRN BiH

Theo Lutke, narednik holandske vojske od januara do jula 1995. godine, koji je učestvovao u evakuaciji stanovništva iz Srebrenice u pravcu Kladnja, kazao je tokom unakrsnog ispitivanja Odbrane prvooptuženog Kosorića da ne bi znao da li je ispred konvoja bilo vozilo sa pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) koje je predvodilo kolonu.

Na pitanje Kosorićevog branioca Dragana Gotovca da li je tačno da su u konvoju bila tri vozila UNPROFOR-a te deset do petnaest autobusa, Lutke je rekao da za treće vozilo ne bi znao, ali da bi moglo biti tačno da je bilo deset do petnaest autobusa.

Branilac Gotovac mu je predočio iskaz iz 1995. godine koji je dao Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), u kojem je izjavio da su pripadnici VRS-a dobro postupali prema civilnom stanovništvu i dali im hljeba.

“Sjećam se da se dobro postupalo, ali da li su im dali hljeba ne sjećam se”, kazao je Lutke svjedočeći putem videolinka.

Na pitanje branioca Gotovca da li su na području Konjević-Polja predali srpskim vojnicima šljemove i zaštitna odijela, svjedok je rekao da ne bi znao na području kojeg mjesta se to desilo.

Kosoriću je s Momčilom Tešićem, bivšim pripadnikom Vojne policije, na teret stavljeno da su s drugim vojnicima zaustavljali vozila u mjestu Luke (opština Vlasenica) i od civila oduzimali novac i zlato, a potom ih upućivali prema Kladnju.

Pripadnici Vlaseničke brigade su, kako se navodi u optužnici, odvajali žene i silovali ih, a u noći sa 13. na 14. juli 1995. godine u Mršićima je strijeljan 21 zarobljeni muškarac.

Peter Boering, bivši pripadnik Sekcije 5 Holandskog bataljona, potvrdio je da je učestvovao u pratnji konvoja sa civilima iz Potočara i da je upoznao oficira koji se prezivao Kosorić.

“Onaj koga sam ja upoznao imao je tetovažu na ruci i bio je zadužen za odvođenje ljudi”, kazao je Boering, opisavši da je, između ostalog, taj Kosorić bio visine od 170 do 180 cm, malo proćelav, crne kose i srednje debljine.

Advokat Gotovac je rekao svjedoku da on brani Mila, a ne Svetozara Kosorića, na što je svjedok kazao da je to razumio.

Potvrdio je da je taj Kosorić kojeg je upoznao imao velike brkove, nakon što mu je branilac Gotovac predočio iskaz iz 1998. godine, te da ga je kasnije vidio na televiziji.

Svetozar Kosorić je optužen za genocid u Srebrenici, a na teret mu je stavljeno da je, između ostalog, kao načelnik Odjeljenja za obavještajne poslove Štaba Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), pomogao učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem istrebljenja bošnjačkog naroda iz enklave Srebrenica ubijanjem, prisilnim premještanjem i nanošenjem teških fizičkih i psihičkih ozljeda.

Boering je kazao da je na jednom od sastanaka upoznao pukovnika Jankovića te da se “sjeća oficira Dragana Nikolića” koji je bio sa njim.

Drago Nikolić je zbog genocida u Srebrenici osuđen u Haagu na 35 godina zatvora.

Svjedok je rekao da ne zna da li je Kosorić predvodio konvoj od Potočara do Tišće ali da je veći dio puta proveo u konvoju.

Boering je potvrdio raniji iskaz u kojem je kazao da su pet do šest kilometara prije Kladnja autobusi zaustavljeni na čistinu gdje se susreo sa majorom Šargićem s kojim je popio kafu i da mu je Šargić tada potvrdio da postupa po naređenju komande Drinskog korpusa.

Tužilaštvo BiH je na jednom od ranijih ročišta uložilo zapisnike i izjave koje su svjedoci dali Haškom tribunalu te je Odbrani ostavljena mogućnost da ih unakrsno ispita.

Nastavak suđenja je 1. novembra.

 

Aida Trepanić