Suđenje

Tužilaštvo zatražilo veću kaznu za Jasmina Keserovića, a Odbrana oslobađanje za ratovanje u Siriji

9. Juna 2021.14:36
Pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine, Državno tužilaštvo je zatražilo strožiju kaznu za Jasmina Keserovića, prvostepeno osuđenog na šest godina zatvora za ratovanje u Siriji, dok je Odbrana tražila njegovo oslobađanje ili ponovno održavanje postupka za tačku optužnice koja se odnosi na javno podsticanje na terorističke aktivnosti.


Jasmin Keserović. Foto: Sud BiH

Državni tužilac Dubravko Čampara je u svom iznošenju žalbe kazao kako Tužilaštvo smatra da je prvostepeni sud izrekao blagu sankciju za krivično djelo “organiziranje terorističke grupe”, poredeći ovaj slučaj s ranijom praksom Suda.

“Sud BiH je utvrdio sankcije koje su veće za ljude koji su bili kraće u Siriji od optuženog. Okolnosti koje je Sud navodio u presudi nisu izvagane kako bi trebalo da budu kad je u pitanju sankcija”, rekao je Čampara, dodavši da je istrajavanje optuženog da ostane do kraja u organizaciji takozvane Islamske države (ISIL) otežavajuća okolnost.

Za drugu tačku optužnice – “javno podsticanje na terorizam” – tužilac je kazao kako su svi Keserovića mogli vidjeti na TV-u ili internet portalima kako poziva bh. građane da se pridruže ISIL-u ili da ubijaju nevjernike u BiH na razne načine.

“Podsjetit ću vas na jednu sankciju od sedam godina za ovo krivično djelo, to je u slučaju Bilala Bosnića”, naveo je tužilac, napomenuvši kako je činjenični opis u oba predmeta identičan.

Senad Dupovac, branilac optuženog, koji u žalbi traži da se Keserović oslobodi optužbe za tačku “javno podsticanje na terorističke aktivnosti”, naveo je kako ni u jednom svjedočenju nije rečeno da je njegov branjenik viđen u borbama.

“Imamo svjedočenje zaštićenog svjedoka N-2, znamo ga svi, on je ‘profesionalni svjedok’. Za svakoga je rekao da ga je vidio i uvijek mu je Sud vjerovao. On sad ovdje kaže da nije ratovao”, kazao je Dupovac, dodavši kako je optuženi bio zadužen za ženski kamp, te je znao arapski jezik.

Dupovac je naveo da je vještačenje videosnimka uradio vještak bez iskustva, kome je ovo bilo prvo vještačenje.

“Kad sam ga pitao s kojim softverima i aparatima je radio, on je rekao da radi manuelno”, kazao je branilac i dodao kako vještak nema iskustva, te da je zbog pojavljivanja tri jezika i različitih mjesta u videu jasno da je snimak obrađivan.

Osvrćući se na videosnimak, Dupovac je rekao kako je ključni dokaz u predmetu koji se vodio protiv Gavrila Stevića, koji je pravosnažno oslobođen za ratovanje u Ukrajini, bio videosnimak za čije vještačenje se u presudi navodi da je prihvaćeno kao “stručna analiza vještaka koji ima stručna teoretska znanja”, a što u ovom predmetu nije moglo biti napisano “jer vještak ta znanja nije imao”.

U dodatnom obraćanju tužilac Čampara je kazao da je suština snimka motiv.

“Kad pogledate videosnimak, jasno je zbog čega i s kojim ciljem je napravljen”, rekao je tužilac.

Keserović je u februaru ove godine proglašen krivim da je u januaru 2013. otputovao u Siriju, gdje se borio na strani ISIL-a i učestvovao u terorističkim aktivnostima pod imenom Abu Muhamed Al Bosni, te osuđen jedinstvenom kaznom od šest godina zatvora.

Za prvu tačku – “organiziranje terorističke grupe” – osuđen je na tri, a za “javno podsticanje na terorističke aktivnosti”, zbog poziva na ubistva u videosnimku objavljenom 2016., na pet godina zatvora.

Odluka po žalbama Tužilaštva i Odbrane bit će donesena u zakonski predviđenom roku.

Nermina Kuloglija