Suđenje

Garić Rade: Svjedoci nemaju saznanja da je optuženi privodio civile

4. Maja 2021.15:05
Svjedoci Odbrane izjavili su da nemaju saznanja da je optuženi Rade Garić privodio i zarobljavao civile na području Vlasenice.


Garić Rade. Foto: Sud BiH

Milosav Klještan rekao je da je u proljeće 1992. bila napeta i nesigurna situacija u Vlasenici, da je stanovništvo odlazilo, te da se naoružavala i jedna i druga strana.

On je kazao da je na početku rata angažovan u rezervni satav policije, a da je istovremeno bio u radnoj obavezi kao direktor hotela. Dodao je da je povremeno upućivan i na liniju.

Svjedok je naveo da je u okviru policijskih dužnosti išao u patrole ili dežurao na punktovima. Ispričao je da bi obično dolazio pred Policijsku stanicu i da su od dežurnog dobijali nalog, a potom sa nekim od aktivnih policajaca išli na zadatak.

Klještan je rekao da Garića poznaje od djetinjstva i da su dalji rođaci. Napomenuo je da je Garić na početku takođe bio u rezervnoj policiji i da ga je viđao ispred Policijske stanice.

Kako je kazao, on nije vidio ni čuo da je Garić nekoga privodio i zlostavljao u policiji. Branilac Petko Pavlović nabrojao mu je 15-ak imena bošnjačkih muškaraca, za koje je svjedok govorio da ih ne zna ili možda zna.

Klještan je naveo da je Garić napustio policiju nakon nekoliko mjeseci, koliko mu je poznato, zbog određenog nezadovoljstva i neslaganja.

Odgovarajući na pitanja Tužilaštva, kao i Sudskog vijeća, svjedok je rekao da nikad nije vidio privođenja ili zarobljavanja, kao i da nije ulazio i zgradu Policijske stanice.

Kazao je da je čuo da su neki Bošnjaci odvođeni u logor “Sušica” i da pretpostavlja da je to radila rezervna policija. Klještan je rekao da nema saznanja o ubistvima, osim “rekla-kazala”.

Optužnica tereti Garića za progon bošnjačkog stanovništva iz Vlasenice 1992. i Srebrenice 1995. godine – ubistvima, zatvaranjima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima i drugim djelima. On je, prema optužnici, do polovine 1992. bio pripadnik rezervnog sastava policije u Vlasenici, a kasnije komandir Izviđačko-diverzantskog odjeljenja Odreda “Drinjača”, odnosno Interventnog voda Vlaseničke brigade.

Svjedok Slavoljub Klještan kazao je da je od juna 1992. bio u Odredu “Drinjača”, čija je komanda prvo bila u selu Luke, a potom u Jeftićima.

Svjedok je rekao da je bio na liniji između Luka i Turalića. Kazao je da su sami sebi napravili rovove. On je rekao da nema saznanja da su zarobljeni Bošnjaci dovođeni da kopaju rovove.

Klještan je kazao da, od kada je on bio, nije bilo sukoba sa mještanima Turalića, koji su, prema njegovim saznanjima, bili otišli prema Kladnju. Čuo je da je bio napad na području sela Klještani i da su poginula dva muškarca i dvije žene srpske nacionalnosti.

Svjedok je rekao da dobro poznaje Garića i da je takođe bio u Odredu “Drinjača”, u nekom izviđačkom vodu. Naveo je da bi Garić s tom jedinicom često nailazio pored rovova i da bi ih pitali ima li problema.

Klještan je kazao da nije vidio da s njima ide neko dijete niti je čuo da je to dijete ubijeno.

Svjedok je rekao da su na liniji pričali kako su tri djeda u selu Grabovica zarobila neke ljude i da ih je neki vozač odvezao u komandu. Klještan je izjavio da nije čuo da se Garić dovodio u vezu sa tim zarobljavanjem.

Iako je ranije rečeno da bi ovo trebalo da budu posljednji svjedoci Odbrane, branilac Pavlović je kazao da bi nakon razgovora sa optuženim predložio još dva zamjenska svjedoka.

Pošto se branilac nije mogao izjasniti o njihovim imenima i reći kada bi oni mogli doći, nastavak suđenja je zakazan za 6. ili 10. maj.

Tužilaštvo je odustalo od svog posljednjeg svjedoka, jer već duže vremena nije uspjelo stupiti s njim u kontakt.

Nakon što su se stranke izjasnile da planiraju uložiti još nekoliko materijalnih dokaza, Vijeće je zakazalo završne riječi – Tužilaštva za 20. maj, a Odbrane za 3. juni.

 

Marija Taušan