Suđenje

Bošnjak i ostali: Oslobađajuća presuda ili novo suđenje

19. Februara 2021.12:22
Državno tužilaštvo te Odbrane Borisa Bošnjaka, Midraga Grubačića i Ilije Đajića izjavile su žalbe na prvostepenu presudu kojom su oni proglašeni krivima i osuđeni na ukupno 21 godinu zatvora zbog nečovječnog postupanja prema nesrpskim civilima u nekadašnjoj kasarni “Moša Pijade” u Bileći 1992. godine, dok je Miloš Mavrak oslobođen.

Boris Bošnjak i ostali. Foto: Sud BiH

Prvostepenom presudom iz septembra prošle godine Bošnjak je osuđen na deset, Grubačić na pet, a Đajić na šest godina zatvora, dok je Mavrak oslobođen optužbe jer Vijeće nije moglo utvrditi da je on osoba koja je bila stražar u logoru i koja je zlostavljala zatočenike.

U presudi se navodi da je Bošnjak proglašen krivim za 21 tačku optužnice te da je nečovječno postupao prema zatočenicima, nanosio im fizičku i duševnu bol, premlaćivao ih, prislanjao im električnu palicu i puštao struju, a osuđen je i za jedan slučaj prisiljavanja na seksualni odnos.

Grubačić je osuđen jer je zajedno sa još dva nepoznata vojnika učestvovao u zlostavljanju trojice zatočenika, a Đajić je osuđen po četiri tačke optužnice za nanošenje fizičke i duševne boli zatočenicima.

Bošnjak, Grubačić i Đajić su, kao bivši pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), oslobođeni za pojedine tačke optužnice, a donesena je i odbijajuća presuda za pet tačaka optužnice od kojih je odustao postupajući tužilac.

Na ročištu pred Apelacionim vijećem, Tužilaštvo se u odnosu na pojedine tačke oslobađajućeg dijela presude žalilo zbog povrede Krivičnog zakona, dok je u odnosu na druge tačke izjavljena žalba zbog progrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o sankciji.

Također je predloženo da se uvaži ova žalba i preinači prvostepena presuda ili da se ona ukine i održi novi pretres.

Odbrana Bošnjaka, koji nije došao na današnje ročište, izjavila je žalbu zbog svih žalbenih osnova s prijedlogom da se ukine u osuđujućem dijelu ili da se u istom dijelu preinači na način da se Bošnjak oslobodi ili mu se izrekne manja zatvorska kazna. Odbrana je zatražila i da se potvrdi oslobađajući dio presude.

Bošnjakova advokatica Nina Kisić je istakla kako smatra da je Prvostepeno vijeće propustilo obrazložiti način na koji je cijenilo proturječne dokaze o statusu oštećenih, kao i da je propustilo cijeniti sve okolnosti koje se tiču optuženog prilikom odmjeravanja kazne.

Miodrag Grubačić lično i njegova Odbrana izjavili su žalbu zbog svih žalbenih osnova s prijedlogom da se on oslobodi, odnosno bude mu izrečena blaža kazna ili da se ukine presuda i održi novi pretres.

“Smatram da je pogrešan zaključak Suda da je on kao stražar na bilo koji način mogao uticati na uslove u zatvoru”, rekao je Grubačićev advokat Radivoje Lazarević, prigovorivši, između ostalog, i na kredibilitet određenih svjedoka.

Odbrana Ilije Đajića žalila se zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede Krivičnog zakona i odluke o sankciji, predloživši da se on oslobodi ili da se ukine presuda i održi novi pretres.

Advokat Milenko Vojo Radović je naveo da Vijeće nije ni na koji način moglo donijeti osuđujuću presudu za Đajića na osnovu iskaza četiri oštećene osobe.

“U žalbi smo posebno ukazali na činjenicu prepoznavanja našeg branjenika na glavnom pretresu od strane tih lica”, kazao je Radović, dodavši da se desio slučaj da su čak i njega lično prepoznali kao izvršioca.

Odluku o žalbama Apelaciono vijeće će donijeti u zakonskom roku.

Lamija Grebo