Suđenje

Dreković Ramiz: Dokazi Tužilaštva o punoj kontroli optuženog nad artiljerijom

15. Februara 2021.14:48
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je uložilo dokumentaciju kojom nastoji dokazati da je artiljerija Četvrtog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) bila pod kontrolom optuženog Ramiza Drekovića i da u Kalinoviku nije bilo vojnih ciljeva.

Ramiz Dreković. Foto: BIRN BiH

Tužilaštvo je uložilo dokumente koji, kako je rekao tužilac Milanko Kajganić, upućuju da je Kalinovik bio civilni cilj i da je po njemu djelovano.

On je dodao da se u materijalnoj dokumentaciji Četvrtog korpusa nalaze informacije o rasporedu snaga Vojske Republike Srpske (VRS) i da se ne navodi da je Kalinovik bio položaj sa kojeg je djelovala artiljerija VRS-a. Ukazao je da se u dokumentima pravi razlika između Kalinovika, rejona Kalinovika i šireg rejona Kalinovika.

Kajganić je za set dokaza naveo da pokazuju da je Dreković imao punu kontrolu nad artiljerijskim jedinicama Četvrtog korpusa i da su one djelovale isključivo po naredbi ili odobrenju komandanta.

Većina uloženih dokumenata je iz perioda april, maj i juni 1995. godine.

Tužilac je naveo da iz dokumenata proizilazi da je optuženi odlučivao o količini municije, kao i da je preduzimao radnje na obuci artiljerijskih jedinica.

Prema Kajganiću, dokazi pokazuju postavljanje veze na Isturenom komandnom mjestu (IKM) u Bjelimićima, kao i da je Dreković imao kontrolu nad ovim IKM-om.

Dio materijalnih dokaza odnosi se na istragu vođenu na licu mjesta, kao i medicinsku dokumentaciju oštećenih.

Odbrana je imala prigovore na većinu uloženih dokaza. Branilac Kadrija Kolić isticao je prije svega primjedbe da tužilac netačno interpretira dokaze. Kako je naveo, o tome će se detaljnije osvrnuti u završnoj riječi.

On je prigovarao i na relevantnost dokaza koji se ne odnose na period iz optužnice, kao i na autentičnost i zakonitost dijela dokaza.

U vezi sa dokazima koji se odnose na poginulu Stanislavu Koprivicu, kako je kazao Kolić, vidi se da nije stradala na mjestu na kojem je pokazala istraga.

Dreković je optužen da je, kao komandant Četvrtog korpusa ABiH, u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. godine naredio artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići (opština Konjic) neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku, u kojima je jedna 15-godišnjakinja poginula, a nekoliko civila ranjeno.

Ulaganjem 166 dokumenata Tužilaštvo je okončalo dokazni postupak.

U nastavku suđenja 4. marta planirano je da Odbrana okonča ispitivanje jednog od svjedoka Tužilaštva.

 

 

Marija Taušan