Suđenje

Mahmuljin: Optuženi očekuje pravednu presudu

9. Decembra 2020.14:34
Sakib Mahmuljin, nekadašnji komandant Trećeg korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), optužen da nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Vozuće i Zavidovića, kazao je u završnoj riječi da očekuje pravednu presudu, dok je njegov branilac zatražio oslobađajuću presudu.

This post is also available in: English

Sakib Mahmuljin. Foto: BIRN BiH  

“Vjerujem u pravdu i istinu, i od Vijeća očekujem pravednu presudu”, rekao je Mahmuljin.

Obraćajući se Vijeću, on je istaknuo da je problem stranaca prevazilazio njegovu dužnost komandanta korpusa.

“U zoni odgovornosti Trećeg korpusa bilo je 36.000 vojnika, imao sam vezu sa 41 potčinjenim. Postupajući tužilac je pokušao da me prikaže kao ‘super komandanta’, kao da nema sedam nivoa od komandanta do vojnika”, kazao je Mahmuljin.

Naglasio je da se za 555 ratnih dana, koliko je bio komandant, nije desio nijedan zločin nad civilima od strane vojnika koji su izvršavali njegova naređenja i bili pod njegovom komandom, te da nikada nije naredio da se prekrši međunarodno humanitarno pravo, već da se zalagao za njegovo poštivanje.

On je ispričao da su mu u logoru “Omarska” (općina Prijedor) ubijena tri brata, a da je šef tog logora oslobođen optužbi za ubistva koja su vršili čuvari logora kojima je bio šef. Dodao je da su mu u Prijedoru ubijene i dvije sestre i zet, te da su poznati i počinioci zločina, a da niko iz lanca komandovanja nije optužen.

Drugog dana iznošenja završne riječi Odbrane, Mahmuljinov branilac Nermin Mulalić je podsjetio da je, prema njemu, srž ovog predmeta nepostojanje efektivne kontrole, jer kada nema efektivne kontrole, nema ni odgovornosti.

Tokom prvog dana izlaganja završne riječi, 2. decembra, Odbrana je detaljno iznosila svoju argumentaciju da Mahmuljin nije imao efektivnu kontrolu nad Odredom “El-Mudžahidin”, niti izvršiocima zločina, te da Tužilaštvo BiH nije dokazalo ni ko su izvršioci.

“Nama nikakvih dokaza koji potvrđuju da se izvršioci krivičnih djela spremaju počiniti djelo i da je znao da su počinili djela i da ih nije kaznio. U izvještajima se ne nalazi nikakva informacija koja bi se odnosila na krivična djela iz optužnice. Stav je Odbrane da Tužilaštvo nije izvan razumne sumnje dokazalo da su se Hasanagić i S-10 zaista sastali s generalom Mahmuljinom, niti da su mu rekli o zlostavljanju i ubijanju zarobljenika”, kazao je Mulalić.

Naglasio je, između ostalog, da je svjedok S-20 potvrdio da su Odred “El-Mudžahidin” vodili akteri u tom odredu i centri u inostranstvu.

“Formiranje Odreda od 13. augusta 1993. nikada nije realizovano, niti izvršeno, Odred nije koristio zastavu i pečat Armije BiH, mobilizacija u Odredu nije vršena kao u drugim jedinicama Armije, ni premještanje nije vršeno kako je rađeno u drugim jedinicama Trećeg korpusa”, rekao je Mulalić.

Naveo je da su u unutrašnjoj strukturi Odreda, za razliku od Armije, bili šejh, te šura, kao najviše tijelo, i da su pripadnici skrivali svoj identitet i komunicirali sa centrima u inostranstvu. Imali su, kako je kazao, svoju zastavu i grb.

“Odbrana smatra da Tužilaštvo nije provelo dokaze kojima bi sa apsolutnom sigurnošću dokazalo krivnju. Odbrana je ukazala da nije kriv”, rekao je Mulalić, zatraživši da Sud donese odluku kojom se Mahmuljin oslobađa krivice.

Suđenje Mahmuljinu, nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa ABiH, počelo je u martu 2016. godine. On je optužen da nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Vozuće i Zavidovića. Prema optužnici, pripadnici Odreda su u periodu od jula do septembra 1995. godine ubili najmanje 55 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

Presuda Mahmuljinu bit će izrečena 22. januara naredne godine.

Albina Sorguč


This post is also available in: English