Vijest

Nepoznato kada će biti riješeni predmeti korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

1. Oktobra 2020.13:16
Nije poznato kada će biti okončana većina predmeta korupcije i organizovanog kriminala “visokog nivoa” pred sudovima u Bosni i Hercegovini, rečeno je na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) održanoj u Trebinju, kao i da su postupci dugotrajni ili na čekanju zbog pandemije i da postoji nekoliko slučajeva u kojima još nije počelo suđenje.
Palata pravde u Trebinju. Foto: BIRN BiH

Saopćavajući redovne informacije o praćenju rada pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, šef Odjela pravosudne uprave Rusmir Šabeta je rekao kako se podaci o predmetima prikupljaju svako pola godine, te da su u prvih šest mjeseci dostavljeni podaci o 50 predmeta, od čega 27 predmeta “visoke” korupcije i 23 predmeta organizovanog kriminala “visokog nivoa”.

U nekim predmetima iz ovih oblasti sudski postupak dugo traje, kazao je Šabeta, dodavši da je u nekim slučajevima prošlo više godina od potvrđivanja optužnice a da nije donesena prvostepena presuda.

Šabeta je pojasnio da su sudovi poslali izjašnjenja za 24 predmeta, od kojih je većina počela 2016. i 2017., a nešto manje je onih koji su počeli u 2018. godini. Dodao je i da postoje dva predmeta u kojima glavni pretres još uvijek nije ni počeo.

Iz većine izjašnjenja pristiglih iz sudova, prema Šabeti, proizlazi da su održane statusne konferenije, ali da se ne zna kada će biti okončani postupci.

“Situacija s pandemijom je dodatno usložila ovo stanje, pa se u nekim predmetima ročišta ne održavaju od marta”, rekao je on.

Dvodnevna sjednica VSTV-a održana je jučer i danas, 30. septembra i 1. oktobra, u Palati pravde u Trebinju, a prvog dana VSTV je, između ostalog, vršio imenovanja na pravosudne funkcije, o čemu je izvještavala Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).