Zbog koronavirusa kasni finalizacija novog izvještaja sutkinje Korner

8. Aprila 2020.15:52
Iako je bilo najavljeno da će sutkinja Joanna Korner na proljeće 2020. objaviti novi izvještaj o procjeni provedbe njenih ranijih preporuka za unapređenje procesuiranja ratnih zločina koje je dala 2016.

godine, u Misiji OSCE-a kažu da je pandemija koronavirusa dovela do kašnjenja u finalizaciji najnovijeg izvještaja.

U odgovoru Misije OSCE-a Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) navode da su, kao i pravosuđe u BiH, prilagodili svoj rad u skladu s mjerama u vezi sa pandemijom COVID-19 koje su izdale nadležne vlasti.

“Pandemija bolesti COVID-19 je također dovela do kašnjenja u finalizaciji izvještaja. U ovim okolnostima, Misija trenutno razmatra najpogodniji vremenski okvir za objavu izvještaja”, rekli su u OSCE-u i dodali da će javnost i mediji biti uredno i pravovremeno informirani kada bude donesena konačna odluka.

Korner je u novu posjetu BiH došla u januaru 2020. nakon što je Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) na sjednici krajem 2019. godine podržalo molbu Misije OSCE-a u BiH da ova britanska sutkinja ponovo analizira procesuiranje ratnih zločina na državnom nivou.

Sutkinja Korner se u januaru ove godine sastala sa najvišim pravosudnim zvaničnicima na državnom nivou i obavila razgovore sa relevantnim akterima iz oblasti pravosuđa, a objava njenog najnovijeg izvještaja je bila planirana za proljeće.

U ranijem izvještaju sačinjenom 2016., Korner je dala niz preporuka Državnom tužilaštvu kako da poboljša rad na predmetima ratnih zločina, među kojima su pregled i kontrola optužnica koju rade tužioci Tužilaštva BiH i prestanak prakse podizanja optužnica u cilju “ispunjenja norme”. Korner je upozorila na pojavu cjepkanja složenih istraga u više manjih optužnica kako bi se norma vještački povećavala.

Tada je navela da Tužilaštvo BiH svoju pažnju treba usmjeriti na osumnjičene koji su imali zapovjedne odgovornosti, odnosno na one osobe koje su naredile izvršenje zločina.

Prema izvještaju Korner, kada istraga ukaže na činjenicu da osumnjičeni ne zadovoljava kriterije vođenja postupka, protiv njega pred Sudom BiH Tužilaštvo BiH bi trebalo ustupiti istragu tužilaštvima entiteta.

“Trebalo bi prestati s praksom podizanja optužnica protiv osumnjičenih u cilju ispunjenja norme, ostvarenja povoljnih statističkih pokazatelja ili uslijed pritiska medija ili grupa žrtava. Ne bi trebalo trošiti dragocjeno vrijeme i resurse na nastojanje utvrđivanja identiteta ‘nepoznatih’, niskorangiranih počinilaca koji su povezani sa istragom protiv visokorangiranog osumnjičenog. Naglasak bi trebao biti na kvalitetu, a ne na kvantitetu”, stoji u izvještaju.

Korner je također ranije navela da u Tužilaštvu BiH nema sistema mentorstva prema kojem bi iskusnije kolege pomagale novim, kao i da se ne rade istrage po timovima, koji bi pokrivali određenu geografsku teritoriju, što bi povećalo ekspertizu tužilaca.

U intervjuu za BIRN BiH glavna državna tužiteljica Gordana Tadić je kazala da je ova preporuka ispoštovana i da se u predmetima ratnih zločina počelo ponovo raditi u regionalnim timovima.

Nakon objave ranijeg izvještaja, došlo je do smjene tadašnjeg glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gorana Salihovića.

 

Haris Rovčanin