Članak

Firme “Janus” i “Eko San” postupale u skladu s propisima

13. Februara 2020.16:40
Vještak Odbrane Anesa Sadikovića, kojem se sudi skupa s bivšim direktorom Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Kemalom Čauševićem, kazao je da su firme “Eko San” i “Janus” prilikom uvoza tekstilne robe i daljeg prometa postupale sukladno propisima.

Ismet Ramović, vještak finansijske struke, rekao je kako pri sačinjavanju nalaza nije utvrdio da su ove dvije firme imale povlašten položaj u odnosu na ostale uvoznike, kao i da je razlika u cijeni među njima bila mala jer su se i kod ostalih firmi pojavljivali isti dobavljači.

Pojasnio je vještak da je UIO slala uvoznu dokumentaciju u Mađarsku i Tursku, odnosno zemlje iz kojih je roba izvezena, te da ih je većina dobila pozitivne odgovore, odnosno da nije bilo prepravljanja cijene i ostalih podataka.

Ramović je, iznoseći nalaz, naveo da je UIO firmama “Eko San” i “Janus” podizala osnovicu pri uvozu i da je Sud BiH poništio ta rješenja, kao i da je na osnovu dokumenata vidljivo da su ove dvije firme imale veće cijene u odnosu na ostale.

“Imao sam na uvid 19 presuda u kojima su u 17 slučajeva poništena rješenja Uprave. Sud je zaključio da su carinski organi neispravno odbacivali fakturu dobavljača, odnosno da za istu nisu prihvatali cijenu robe”, kazao je Ramović.

Vještak je naveo da je, na osnovu dostavljene dokumentacije, došao do podataka da je “Eko San” imao 608 jedinstvenih carinskih isprava na osnovu kojih je roba uvezena sa 452 prevozna sredstva, a “Janus” je imao 623 isprave na 379 prevoznih sredstava.

“Vidljivo je da su korištena različita prevozna sredstva. Količine variraju od nekoliko stotina kilograma do nekoliko tona, ali se carinska isprava ne može vezati za jedan kamion, na vozilu ih može biti više i to od različitih firmi”, naveo je vještak.

Prema njegovim riječima, samo proširenje mjesta za carinjenje tekstilnih roba nije imalo uticaja na promjenu mjesta carinjenja, jer su firme to radile u regionalnim centrima gdje su pripadale po svom sjedištu.

Vještak je dodao da u sudskom registru niti u ostalim dokumentima nije našao da je Anes Sadiković osnivač ili odgovorno lice u “Janusu” i “Eko Sanu”, niti da se njegovo ime nalazi u firmama dobavljačima iz Mađarske i Turske.

Spomenutim firmama, kako je dodao vještak, UIO je nanijela štetu jer su one imale žigove na određenu robu, a istu su uvozili i ostali.

“U dokumentaciji se vidi da UIO neće oduzeti robu od ostalih sve dok se ne okončaju parnični postupci, što je suprotno Zakonu o žigovima”, rekao je Ramović.

Čauševića optužnica tereti za zloupotrebu položaja, pranje novca i primanje dara, a Sadikovića za davanje dara pri uvozu tekstila.

Nastavak suđenja je 12. marta, kada će vještaka unakrsno ispitati Tužilaštvo BiH.