Članak

Dva izvještaja VSTV-a Dom naroda odbio primiti k znanju

23. Januara 2020.16:13
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nisu primili k znanju godišnje izvještaje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) za 2017. i 2018.

godinu.

Dušanka Majkić, delegatkinja Srpske demokratske stranke (SDS), tokom rasprave o godišnjim izvještajima je kazala da se ne slaže sa stavom iz Izvještaja u kojem je navedeno da VSTV treba biti formalni predlagač budžeta za pravosudne institucije, smatrajući da to nije u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlaštenjima.

“VSTV je uključen jer se šalje njima na mišljenje”, dodala je ona.

Istakla je da je reforma VSTV-a centralno pitanje funkcionisanja BiH i da treba utvrditi nadležnost i odgovornost zaposlenih u pravosuđu. Kako je rekla, očekuje da se glavne funkcije u pravosuđu biraju u okviru zakonodavne vlasti na svim nivoima.

Delegat Mladen Bosić je kazao “da se može utvrditi da je reforma pravosuđa koju je provela međunarodna zajednica propao projekat i da građani nemaju povjerenja”. Prema njegovim riječima, stav Milana Tegeltije, predsjednika VSTV-a, da pravosuđe treba imati potpunu neovisnost doveo je do nepovjerenja javnosti.

“Kontrola se mora uspostaviti u pravosuđu, da ne bi bila kontrola interesnih centara ili politike, kako je to danas slučaj. (…) Ne postoji politička volja da se stvari u pravosuđu promijene. Ja ću svakako glasati protiv Izvještaja. To ništa neće promijeniti dok se ne uspostavi politička volja da se nešto promijeni”, naveo je Bosić.

Sredoje Nović je dodao da nema političke snage da se sjedne i vode rasprave, da nema dijaloga – “samo monolog”.

“Trebali bi se svi uzdržati od političkih davanja ocjena predmeta koji se rade u Tužilaštvu BiH. Mene zabrinjava što neki predmeti traju po sedam godina i ne vidim razlog zašto se to dešava”, istakao je.

Delegat Nikola Špirić je naveo da ima osjećaj da mnogi čekaju reformu koja će biti unesena u BiH, te “da je mnogo problema i da se uđe u suštinu problema”. On je rekao da ima osjećaj da Parlament ne želi da pročita Izvještaj.

Bariša Čolak je kazao da VSTV nije imenovao najsposobnije i najstručnije kadrove i da, “ako mislimo ozbiljno koračati prema Evropskoj uniji, prva stvar je reforma pravosuđa”.

Predsjednik VSTV-a Tegeltija je rekao da reforma pravosuđa nije samo u nadležnosti Vijeća. Istakao je da Parlament nije nadređen VSTV-u i da to stoji u zakonu koji su oni usvojili, ali da to ne znači da ne mogu biti partneri.

“VSTV je 2017. godine dostavio inicijativu za izmjenu zakona na bazi peer review preporuka. Dali smo inicijativu za dijalog. Imamo preporuke da uradimo distribuciju budžeta, šta kome treba. Mislim da bi ono unaprijedilo disperziju sredstava. (…) Parlament nema nadzornu ulogu jer nije u zakonu koji je Parlament usvojio”, kazao je Tegeltija.

Dodao je da je odnos policije i pravosuđa najvažnije pitanje i glavni problem u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Tužioci ne preuzimaju inicijativu, a ponekad policija zaboravi da je policija, rekao je Tegeltija.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović kazao je kako pravosuđe treba biti nepristrasno, profesionalno, efikasno i nacionalno izbalansirano, a da sudije i tužioci trebaju biti ljudi od integriteta, diginiteta i povjerenja.

Izetbegović je rekao da su Bošnjaci ostali bez predstavnika u Sudu BiH.

Tegeltija je odgovorio da nije tačno da je vrh pravosuđa bez predstavnika jednog naroda.

“U okviru pravosuđa BiH postoji osam najvažnijih funkcija koje mi tako tretiramo. Od tih osam, dva su Bošnjaka, dva su Srbina, jedan Hrvat, dva ‘Ostala’ i jedna pozicija nije popunjena”, kazao je Tegeltija.

Dodao je da su u VSTV-u tri rukovodeće pozicije i da se na poziciji predsjednika nalazi Srbin, a na pozicijama potpredsjednika Bošnjak i Hrvat. Tegeltija je rekao da su glavni disciplinski tužilac VSTV-a i njegov zamjenik pripadnici bošnjačkog naroda, kao i direktor Sekretarijata VSTV-a i njegov zamjenik.

Dom naroda je po okončanju rasprave glasao o izvještajima VSTV-a BiH za 2017. i 2018. godinu. Bez glasova za i sa šest protiv i devet suzdržanih, izvještaji VSTV-a nisu primljeni k znanju. Na ranijoj sjednici Predstavničkog doma također nijedan zastupnik nije podržao izvještaje VSTV-a.

Emina Dizdarević