Članak

Dragičević i ostali: Angažman Krsmanovića u Drinskom

17. Januara 2020.12:05
Na suđenju za zločine počinjene u Višegradu, svjedoci Odbrane govorili su o vojnom angažmanu optuženog Olivera Krsmanovića u višegradskoj mjesnoj zajednici Drinsko.

Miladin Savić je kazao da je u maju 1992. mobilisan u Drinskom, nedaleko od Hidroelektrane. Bio je u Trećoj četi, pod komandom Momira Savića, a u istu jedinicu došao je i Krsmanović. On je rekao da je Krsmanović kamionom prevozio robu i vojnike.

Naveo je da je u septembru bio napad Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) u kojem je poginulo osam pripadnika njegove jedinice.

Svjedok je rekao da je Krsmanović otišao iz jedinice krajem godine, a da se vratio u januaru 1993., kada su u tom području očekivali napad.

On je dodao da je Krsmanović tada vozio “pragu”, a da je drugo lice došlo sa “samohotkom”. Savić je kazao da su ostali oko mjesec dana.

Za ubistvo 20 putnika otetih 27. februara 1993. godine iz voza u Štrpcima, uz Krsmanovića su optuženi i Luka Dragičević, Boban Inđić, Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković i Miodrag Mitrašinović.

Prema optužnici, Dragičević je bio komandant Druge podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Inđić komandir Interventne čete ove brigade, a ostali optuženi pripadnici ove čete.

Na poziv Krsmanovićeve Odbrane svjedočio je i Žarko Jakšić, koji je rekao da je Krsmanović mobilisan sa kamionom u Treću četu i da je osim prevoza obavljao i stražarsku dužnost.

Jakšić je kazao da je evidencija iz njegove jedinice uništena kada je jednom u prostoriju upala granata i izazvala eksploziju plinske boce.

Svjedok je rekao da je Krsmanović u novembru ili decembru napustio jedinicu, zajedno sa Savićem, a da je on preuzeo dužnost komandanta.

Kako je naveo, krajem januara je tražio pojačanje, jer su očekivali napad i poslana im je “samohotka”, koju je vozio Slobodan Andrić, i “praga”, koju je vozio Krsmanović.

Prema Jakšiću, ova vozila su ostala mjesec do mjesec i po.

Svjedok Slobodan Andrić kazao je da je bio u Trećoj četi do septembra 1992. godine, a da se u Drinsko i Hidroelektranu vratio u januaru 1993. sa smohodnom haubicom. On je rekao da je tada Krsmanović bio sa “pragom”.

Dodao je da su poslati kao pomoć na Drinsko, jer se očekivao napad ABiH.

Odbrana Petka Inđića izjasnila se da, nakon iskaza drugih svjedoka, neće predlagati svoje dokaze. Za nastavak suđenja 31. januara planirano je saslušanje tri svjedoka Odbrane Radojice Ristića.

Marija Taušan