Suđenje

Inđić: Veća kazna ili oslobađajuća presuda za zločin u Štrpcima

12. Septembra 2023.12:08
Prilikom iznošenja žalbi na prvostepenu presudu kojom je Boban Inđić osuđen na 15 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 1993. na području Višegrada, Državno tužilaštvo je predložilo Apelacionom vijeću, između ostalog, da ga osudi na višu zatvorsku kaznu, dok je Odbrana zatražila da bude oslobođen ili da se odredi novo suđenje.
Stanica u Štrpcima. Foto: Wikimedia

Tužilaštvo je izjavilo žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i visine zatvorske kazne.

Odbrana se također žalila na povredu prava na pravično suđenje, bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i visinu izrečene kazne.

Inđić je nepravosnažnom presudom iz januara ove godine osuđen na 15 godina zatvora kao komandir Interventne čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske (VRS) za učešće u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. i njihovim ubistvima na području Višegrada.

Tužilac u zamjeni Ahmed Mešić je predložio da se presuda ukine ili preinači, odnosno da Inđić bude osuđen na zatvorsku kaznu u dužem trajanju. On nije posebno obrazlagao druge žalbene navode, ali se jeste osvrnuo na izrečenu visinu zatvorske kazne i kazao da Prvostepeno vijeće nije pravilno odmjerilo okolnosti zbog kojih je ona mogla biti viša.

Mešić je rekao kako je Prvostepeno vijeće kao olakšavajuću okolnost navelo da je optuženi u vrijeme izvršenja imao nepunu 21 godinu.

“Tužilaštvo nije mišljenja da na strani optuženog postoje olakšavajuće okolnosti”, kazao je Mešić i dodao da nije opravdana činjenica da je bio mlađe životne dobi u odnosu da druge otežavajuće okolnosti.

Također je naveo da je Prvostepeno vijeće trebalo imati u vidu sve funkcije i uloge koje je Inđić imao u vrijeme počinjenja djela, te ukazao, između ostalog, na odsustvo kajanja optuženog tokom postupka.

Odbrana je na ročištu navela da presudu smatra nezakonitom.

“Meni kao profesionalcu je nepojmljivo da je Boban Inđić osuđen u predmetu koji je vođen protiv Luke Dragičevića”, rekao je advokat Senad Kreho i podsjetio da je Inđićev predmet bio razdvojen i dobio novi broj.

Inđiću je od 2015. suđeno s Lukom Dragičevićem i još sedmoricom bivših pripadnika Višegradske brigade, ali je postupak protiv njega razdvojen 2021. godine jer je u Srbiji bio osuđen za izazivanje saobraćajne nesreće. Nakon što je izdržao kaznu, suđenje mu je nastavljeno.

Apelaciono vijeće je potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Dragičević oslobođen optužbe, a sedmorica bivših pripadnika VRS-a osuđena na 91 godinu zatvora za ovaj zločin.

“Greška je da je Boban Inđić osuđen u predmetu Luke Dragičevića. Ovo samo ukazuje da je to Vijeće prepisalo odluku od ‘Dragičevića i ostalih’”, dodao je Kreho.

On se osvrnuo i na iskaze nekoliko svjedoka, za koje je kazao da nisu saglasni jedni s drugim, ali ni sami sa sobom, kao i na svjedoke Odbrane na okolnosti Inđićevog alibija.

“Mi smo u žalbi naveli svjedoke koje smo izveli na glavnom pretresu koji saglasno potvrđuju da je Inđić u vrijeme zločina bio na Sjemeću, na jednoj ratnoj koti”, rekao je Kreho, te dodao da presuda daje šturo obrazloženje u odnosu na njih.

U odgovoru na žalbe, obje strane smatraju da ih Apelaciono vijeće treba odbiti.

Odluku po žalbama Vijeće će donijeti u zakonskom roku.

Lamija Grebo