Članak

Sudija Antonetti “zabrinut” što mu nije dostavljen Karadžićev podnesak

12. Aprila 2019.15:54
Odbrana Radovana Karadžića zatražila je od predsjednika Mehanizma za međunarodne tribunale da naloži Uredu registrara da podnesak kojim se iznosi žalba na dužinu kazne dostavi sudiji Jeanu Claudeu Antonettiju, koji je sam izrazio nezadovoljstvo što mu taj dokument nije uručen.

Karadžićev advokat Peter Robinson pisao je predsjedniku Mehanizma Carmelu Agiusu i tražio da donese odluku kojom će naložiti Uredu registrara da podnesak dostavi sudiji Antonettiju.

U podnesku Karadžić traži da Antonetti imenuje žalbeno vijeće koje će odlučivati o njegovom zahtjevu za preispitivanje pravosnažne presude kojom je osuđen na doživotni zatvor, te da iz procesa odlučivanja isključi predsjednika Agiusa i najiskusnijeg suca Theodora Merona.

Ured registrara je zaprimio ovaj podnesak, ali je odbio da ga proslijedi Antonettiju, kazavši da to ne može učiniti bez jasne naredbe predsjednika Agiusa.

Karadžić traži isključenje Agiusa i Merona iz odlučivanja jer smatra da su pristrasni – s obzirom da su ranije u drugim predmetima osuđivali njegove podređene na doživotne kazne zatvora.

Zbog toga traži da odluku donese sudija Antonetti – koji je prethodno iz istih ovih razloga isključio trojicu sudija iz Žalbenog vijeća u predmetu Ratka Mladića, a došlo je i do povlačenja sudije Merona iz Vijeća u predmetu protiv Karadžića.

Tu odluku sudije Antonettija – koji je predsjedavao Vijećem koje je prvostepenom presudom oslobodilo Vojislava Šešelja krivice – kritikovali su bivši i sadašnji suci Mehanizma.

U podnesku američkog advokata Robinsona stoji da je Antonetti također izrazio nezadovoljstvo što Ured registrara nije dostavio podnesak.

“Nevjerovatno je da registrar odlučuje da li da dostavi sudiji podnesak, kada ovo tijelo ima samo administrativnu ulogu… Registrar mora sebe ograničiti na svoju fizičku ulogu, odnosno skupljanja dokumenata kojim se utvrđuje da je podnesena žalba”, naveo je Antonetti.

Prema Antonettijevim riječima, odbijanje Ureda registrara da postupi u ovom slučaju može se tumačiti kao “ometanje pravde” s obzirom da se pritvornik može naći u situaciji da nema pravo da se žali na bilo kakvu odluku.

Advokat Robinson je također naveo da se radi o presedanu.

“Odbijanje da se određeni podnesak dostavi je ozbiljna proceduralna i kvalitativna greška koja onemogućava pravo na žalbu. Odbijanje Ureda registrara da postupi u ovom slučaju je ometanje pravde”, rekao je on.

Karadžić je 20. marta pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Presudom je oslobođen krivice za genocid 1992. godine.

 

Denis Džidić