Članak

Alminko Islamović osuđen na godinu i dva mjeseca zatvora

1. Aprila 2019.10:07
Sud BiH je nepravosnažno osudio Alminka Islamovića na godinu i dva mjeseca zatvora zbog nečovječnog postupanja i otuđenja imovine civila srpske nacionalnosti na području Bosanskog Broda.

This post is also available in: English (English)

Za osam tačaka optužnice Islamović je oslobođen.

“Cijeneći sve izvedene dokaze, Pretresno vijeće je nesumnjivo zaključilo da je Tužilaštvo BiH dokazalo da je Islamović počinio zločin protiv civilnog stanovništva”, rekao je predsjedavajući Sudskog vijeća Zoran Božić.

Islamović je, kao nekadašnji pripadnik i komandir voda Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO), osuđen za nečovječno postupanje prema civilima Branislavu Nariću i Ratku Kovačeviću.

Kako je obrazloženo, Narić je u junu 1992. godine uhapšen i odveden u zgradu “stare policije” u Bosanskom Brodu, gdje ga je Islamović oborio na pod i tukao.

U presudi je također navedeno da je zaključeno da je optuženi učestvovao u otuđenju novca civila Ratka Kovačevića kada je za otkup života dao 20.000 maraka.

Prema prvostepenoj presudi, Islamović je oslobođen optužbe za ubistvo većeg broja civila, kao i za miniranje i paljenje vjerskih i kulturnih spomenika i kuća pripadnika srpske nacionalnosti.

Kako je rečeno, Vijeće nije našlo dovoljno dokaza na osnovu kojih bi donijelo osuđujuću presudu, te da je, za Vijeće, učešće optuženog Islamovića u ovim događajima sporno jer Tužilaštvo BiH to nije uspjelo dokazati, niti je proveden dovoljan broj dokaza.

Također je oslobođen optužbe za odvođenje civila na most na Savi, gdje su bili vezani te izloženi avionskom bombardovanju.

Govoreći o odvođenju civila u živi štit na most na rijeci, sudija Božić je naveo da saslušani svjedoci nisu spominjali optuženog u tom kontekstu, da ga nisu vidjeli na mostu.

“Ni jedan svjedok nije potvrdio činjenične navode ove tačke optužnice”, kazao je sudija Božić, dodavši da se nakon detaljne analize može zaključiti da svjedoci nisu izjavili da je optuženi nekoga zavezao na mostu ili fizički maltretirao.

U prvostepenoj presudi je obrazloženo da saslušani svjedoci ne dovode optuženog u vezu sa ubistvima civila srpske nacionalnosti, kao ni da nijedan svjedok nije izjavio da ih je optuženi odvodio na prinudne radove.

Islamović se optužnicom teretio i za miniranje i rušenje pravoslavne crkve, kao i kuća civila srpske nacionalnosti. Kako je rečeno, na osnovu izjava svjedoka Sudsko vijeće nije moglo zaključiti da je optuženi učestvovao u tim događajima.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću.

Optuženi se za osuđujući dio presude obavezuje na naknadu sudskih troškova, dok se oštećeni upućuju na parnicu. Rješenjem Suda BiH ranije jemstvo, koje mu je određeno kako bi se branio sa slobode, ostaje na snazi.

Emina Dizdarević


This post is also available in: English (English)