Članak

Baričanin: Zahtjev za obnavljanje postupka

Saša Baričanin, koji je osuđen na 18 godina zatvora za zločine počinjene u sarajevskom naselju Grbavica, podnio je zahtjev za obnavljanje postupka smatrajući da je u julu 1992. bio civil, dok je Tužilaštvo BiH zatražilo odbijanje zahtjeva jer nijedna činjenica ne opravdava ovaj zahtjev.

Advokat Radivoje Lazarević je kazao da je osuđeni Baričanin više puta pisao Sudu BiH zahtjeve za obnavljanje suđenja pozivajući se na Zakon o krivičnom postupku (ZKP) te da ostaje kod tih navoda.

Obrazlažući zahtjev optuženog, advokat je rekao da on 13. jula 1992. nije bio vojnik, već civil, jer je u maju iste godine ozbiljno ranjen i podvrgnut dužem medicinskom tretmanu.

Kako je kazao, Baričanin nije počinio radnje za koje je pravosnažno osuđen.

“Osuđeni je naveo veliki broj svjedoka i okolnosti na koje bi svjedočili i veliki broj materijalne dokumentacije, vještačenje medicinske struke za period iz optužnice. S obzirom da sam imao uvid u dokumentaciju, on se ranije obraćao Sudu i dostavio je jedan broj nove materijalne dokumentacije i svjedoka koji nisu tretirani u prvostepenom postupku. Kao branilac, smatram da su se stekli uslovi da mu se dozvoli obnavljanje postupka”, rekao je advokat Lazarević.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH je 2012. potvrdilo presudu kojom je Baričanin osuđen na 18 godina zatvora. On je osuđen za učešće u ubistvu tri člana porodice Balvanović, kao i višestruko silovanje jedne ženske osobe. Osim za silovanje i ubistvo, Baričanin je proglašen krivim i za držanje jedne osobe u ropskom odnosu.

Tužilac Behaija Krnjić je kazao da je ranije zahtjeve osuđenog za obnavljanje postupka Sud BiH odbacio jer nisu ostvareni zakonski uslovi, te da smatra kako se i sada radi o identičnom slučaju.

“Osim uvreda i prijetnji Sudu BiH nije naveo niti jednu činjenicu koja bi opravdala zahtjev za ponavljanje postupka. Smatram da su činjenice dobro raspravljane, uzete su sve okolnosti za njegovo ranjavanje. Nije tačno da nije bio pripadnik vojske. Smatram da je Vijeće sasvim pravilno utvrdilo u prvostepenom postupku”, obrazložio je Krnjić.

Prema njegovim riječima, tokom glavnog postupka osuđeni je sve vrijeme aktivno učestvovao u njemu, postavljao pitanja i svjedočio u svoju korist, i tada njegova psihička sposobnost nije dovedena u pitanje.

Istakao je da je za vrijeme izdržavanja kazne osuđeni vještačen zbog problema u zatvoru, i tom prilikom konstatovano je da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP), da bi nakon toga Baričanin podnio krivičnu prijavu smatrajući da je nezakonito provedeno vještačenje i da nema zdravstvenih problema.

Na kraju, tužilac Krnjić je predložio da se zahtjev u cijelosti odbije kao neosnovan, a osuđeni Baričanin je rekao da ostaje kod navoda svog advokata i da se ne slaže sa izlaganjem tužioca.

Odluku o ovom zahtjevu Sud BiH će donijeti naknadno.

 

 

Povezani članci

Emina Dizdarević Tahmiščija