Članak

Baričanin: Iznesene žalbe na presudu

29. Marta 2012.00:00
Iznoseći žalbe na prvostepenu presudu kojom je Saša Baričanin osuđen na 18 godina zatvora, Tužilaštvo BiH je zatražilo od Apelacionog vijeća Suda BiH da optuženom izrekne dugotrajnu kaznu zatvora, dok je Odbrana tražila da se prvostepena presuda ukine.

This post is also available in: English

Apelaciono vijeće Suda BiH će naknadno donijeti odluku o žalbama Državnog tužilaštva i Baričaninove Odbrane.

Prvostepeno vijeće Suda BiH je Baričanina u novembru 2011. osudilo na 18 godina zatvora za zločine u Sarajevu. Prvostepenom presudom Baričanin je osuđen za učešće u ubistvu tri člana porodice Balvanović, kao i višestrukom silovanju jedne ženske osobe. Osim za silovanje i ubistvo, Baričanin je proglašen krivim i za držanje jedne osobe u ropskom odnosu.

Behaija Krnjić, tužilac Tužilaštva BiH, obrazlažući žalbu na presudu, rekao je da je u prvostepenom postupku pravilno utvrđeno činjenično stanje.

“Sudsko vijeće nije počinilo nijednu bitnu povredu krivičnog postupka, ali nije pravilno cijenilo otežavajuće i olakšavajuće okolnosti za optuženog, posebno otežavajuće koje utiču na visinu kazne. Izrečena kazna neći imati generalne i specijalne prevencije, te predlažem da se kazna preinači na najmanje 20 godina zavora”, kazao je Krnjić.

S druge strane, branilac optuženog Dušan Tomić zatražio je da se prvostepena presuda ukine zbog povrede krivičnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešno primijenjenog materijalnog prava, te da se postupak vodi ponovo pred Apelacionim vijećem.

“Prvostepeno vijeće je iskazalo visok stepen netrpeljivosti i prezir prema mom klijentu, što se navodi u presudi. Predlažem da Apelaciono vijeće odbije žalbu Tužilaštva kao neosnovanu i ukine drakonsku kaznu, preispita činjenično stanje i donese pravilnu presudu, a ja mislim da je to oslobađajuća presuda”, kazao je Tomić.

On smatra kako je pogrešno utvrđeno da je njegov klijent izvršio silovanje nad oštećenom.

“Ona je desetak puta rekla: ‘Nije me zlostavljao.’ Odnos je bio normalan seksualni odnos. Ovaj čovjek je toj ženi spasio život. Oštećena je tvrdila da je molila da ide sa Sašom”, kazao je Tomić.
 
Optuženi Baričanin je u izlaganju pred Apelacionim vijećem rekao da je bio “izmanipulisan” na početku rata.

A.S.

This post is also available in: English