Članak

Naser Orić i Sabahudin Muhić oslobođeni krivice

30. Novembra 2018.13:40
Apelaciono vijeće Suda BiH oslobodilo je nekadašnje pripadnike Armije BiH Nasera Orića i Sabahudina Muhića krivice za ubistva počinjena 1992. godine na području Srebrenice.

This post is also available in: English

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Tihomir Lukes je rekao da su Orić i Muhić oslobođeni krivice zbog “nedostatka dokaza”. Pojasnio je da Tužilaštvo BiH nije dokazalo da su Orić i Muhić ubili ratne zarobljenike Slobodana Ilića, Mitra Savića i Milutina Miloševića.

Prema riječima Lukesa, Vijeće nije našlo pouzdanim i vjerodostojnim svjedočenje svjedoka O-1.

Govoreći o ubistvu Slobodana Ilića, Lukes je kazao da je svjedok O-1 u pogledu odlučnih činjenica izmijenio iskaze i iznio nove okolnosti o ubistvu ovog zarobljenika.

“Iskaz O-1 se u bitnom razlikuje pred Prvostepenim i Drugostepenim vijećem. Njegovi iskazi su kontradiktorni i nisu potkrijepljeni drugim dokazima”, rekao je Lukes.

Obrazlažući presudu i govoreći o tački optužnice kojom su se Orić i Muhić teretili za ubistvo ratnog zarobljenika Milutina Miloševića u selu Lolići, sudija Lukes je ponovio da je svjedočenje O-1 u odnosu na ovaj incident “nepouzdano” i da mu se ne može pokloniti vjera.

“Jasno proizilazi da su iskazi kontradiktorni i nepouzdani u pogledu odlučnih činjenica… Pred Apelacionom vijećem O-1 je izmijenio iskaz u odnosu na Prvostepeno vijeće”, kazao je Lukes.

Sudija Lukes je naveo da svjedok O-1 u istrazi nije spominjao ubistvo zarobljenika Mitra Savića i nije dao valjane razloge zašto nije govorio.

Prema riječima sudije Lukesa, pored brojnih odstupanja u svjedočenju, Odbrana je posebno dovela u pitanje prisustvo svjedoka za vrijeme ubistva. Rekao je da je Odbrana uložila dokaz u kojem se vidi da je O-1 teško ranjen 11. decembra 1992., a akcija na Kunjerac se desila tri dana kasnije.

“Vijeće je utvrdilo da nije bio u realnoj mogućnosti da učestvuje u akciji na selo Kunjerac i da bude očevidac ubistva”, dodao je sudija.

Prema presudi, Orić i Muhić su oslobođeni plaćanja sudskih troškova.

Apelaciono vijeće je donijelo presudu nakon što je završen obnovljeni postupak do kojeg je došlo nakon što je ukinuta prvostepena presuda iz oktobra prošle godine, kojom su Orić i Muhić oslobođeni krivice.

Ova presuda je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe.

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English