Članak

Sarić oslobođen optužbe za genocid u Srebrenici

16. Februara 2018.12:24
Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom oslobodio Gorana Sarića optužbe da je počinio genocid u Srebrenici.

This post is also available in: English

“Iz provedenih dokaza Sud nije mogao van razumne sumnje utvrditi da je optuženi znao za genocidnu namjeru glavnih izvršilaca”, kazao je Staniša Gluhajić, predsjedavajući Sudskog vijeća, dodavši da iz dokaza ne proizlazi da je Sarić kontaktirao sa učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata.

Gluhajić je naglasio da Tužilaštvo BiH nije uspjelo dokazati navode optužnice koja, između ostalog, tereti Sarića da je bio svjestan postojanja plana ubijanja i premještanja stanovništva.

Sarić, bivši komandant Specijalne brigade policije, oslobođen je krivice da je izdao upute, ali i vršio kontrolu nad zamjenikom Ljubomirom Borovčaninom – koji je u Haškom tribunalu osuđen na 17 godina zatvora za zločine u Srebrenici – te da je pomagao članovima udruženog zločinačkog poduhvata u izvršenju genocida, a što je za posljedicu imalo više od 7.000 ubijenih i oko 40.000 raseljenih osoba.

Pored djela počinjenih u općinama Bratunac i Srebrenica, Sarić je oslobođen optužbe da je počinio ratni zločin na području Zvornika.

Sudsko vijeće nije moglo utvrditi ni da li je Sarić bio član štaba policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) na Palama.

Gluhajić je istakao da iz dokaza proizlazi da je Borovčanin otišao na teren kao komandant samostalne jedinice MUP-a RS-a, a ne u funkciji Sarićevog zamjenika. Dodao je i da nema dokaza da je Sarić izdavao bilo kakvu naredbu Borovčaninu, niti nižim starješinama Specijalne brigade policije.

“Sud nije mogao donijeti zaključak u čemu se sastoji nadzor optuženog koji se nalazi u Vogošći”, rekao je Gluhajić, istaknuvši da nema dokaza da je Borovčanin tražio podršku ili saglasnost od Sarića.

Sudija Gluhajić je kazao da je, prema dokazima, Sarić 14. jula 1995. bio na području Konjević-Polja i Bratunca, ali da Vijeće nije moglo utvrditi da je razgovarao bilo s kim osim s Borovčaninom. Gluhajić je naglasio da Tužilaštvo BiH nije ponudilo dokaze o čemu su razgovarali, ali da dokazi upućuju kako njihov susret nije bio prethodno dogovaran.

Prema stavu Sudskog vijeća, nema dokaza da je optuženi vidio zarobljene ili ubijene osobe.

Govoreći o depešama izdatim od 14. do 17. jula 1995. godine, Gluhajić je naveo da su tada jedina Sarićeva saznanja bila da se vode borbe na području Konjević-Polja i Zvornika, te da je došlo do prolaska više hiljada Bošnjaka na teritoriju pod kontrolom Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).
Suđenje Sariću je trajalo oko četiri godine.

Ovom presudom Sarić se oslobađa plaćanja naknade troškova krivičnog postupka, a oštećeni s imovinskopravnim zahtjevom upućuju se na parnicu.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Lamija Grebo


This post is also available in: English