Članak

Ibračević: Manje dokaza na obnovljenom suđenju

23. Januara 2018.11:14
Apelaciono vijeće Suda BiH zatražilo je od Državnog tužilaštva da smanji broj predloženih dokaza na ponovljenom suđenju Ekremu Ibračeviću, optuženom za zločine počinjene u Srebreniku.

Na statusnoj konferenciji pred početak obnovljenog suđenja zatraženo je da Tužilaštvo BiH i Odbrana optuženog Ibračevića dostave prijedlog izvođenja dokaza pisanim putem. Dragomir Vukoja, predsjedavajući Apelacionog vijeća, zatražio je da Tužilaštvo BiH smanji spisak preslušavanja iskaza, kojih je u prvostepenom postupku bilo 16.

Odbrana je predložila preslušavanje šest iskaza svjedoka.

Prvostepenom presudom Ibračević je osuđen na tri godine zatvora za ratni zločin u Srebreniku jer je, kao načelnik vojne bezbjednosti Općinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO), podržavao nečovječne uslove u zatočeničkom objektu u Rapatnici, te udarao jednog civila i naređivao drugim vojnicima da učestvuju u fizičkom zlostavljanju.

Nakon uložene žalbe, Apelaciono vijeće je ukinulo osuđujući dio presude i odredilo da se Ibračeviću ponovno sudi. Zajedno s Farukom Smajlovićem i Sejdalijom Ćovićem, Ibračević je oslobođen optužbi za nezakonito zatvaranje, mučenje i nečovječno postupanje.

Smajlović je bio komandir saobraćajnog odjeljenja Vojne policije zaduženog za obezbjeđenje objekata pritvora, dok je Ćović bio vojni policajac.

Naredno ročište pred Apelacionim vijećem je zakazano za 16. februar.

Džana Brkanić