Članak

Ibračević i ostali: Strožije kazne ili odbacivanje žalbe

12. Jula 2017.17:25
Tužilaštvo BiH je zatražilo strožiju kaznu za Ekrema Ibračevića, osuđenog na tri godine zatvora, i kažnjavanje Faruka Smajlovića i Sejdalije Ćovića, koji su oslobođeni krivice za ratni zločin počinjen u Srebreniku.

S druge strane, Odbrana smatra da žalba Tužilaštva BiH treba biti odbačena u cijelosti.

“Ostajem kod tvrdnje da su dokazani svi navodi optužnice”, kazala je Zorica Đurđević, tužiteljica Tužilaštva BiH.

Iznoseći žalbu na prvostepenu presudu, Đurđević je rekla da je Ibračević kriv za držanje trojice civila u nehumanim uslovima, ali je ostalo pitanje šta je sa ostalim zatvorenicima iz mjesnih zajednica Rapatnica i Luke.

Tužiteljica smatra da je pogrešan zaključak i da su u istoj prostoriji sa zatvorenicima bili pripadnici Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). Prema njenom pojašnjenju, civili su držani u ekstremnijim uslovima.

“Svi zatvoreni civili su držani u nehumanim uslovima, izgladnjivani, psihički i fizički zlostavljani, bez mogućnosti odlaska u toalet. Medicinska pomoć pružena je samo trojici zatvorenika koji su paljeni lemilom, i to u strogim uslovima prikrivanja zločina”, navela je Đurđević.

Tužilaštvo se ne slaže s tim što je Prvostepeno vijeće kao olakšavajuće okolnosti uzelo to što je Ibračević omogućio medicinsku pomoć trojici zatvorenika jer ostalima nije, kao i to što se korektno ponašao u sudnici, što je obaveza svake strane u postupku.

Prema Tužilaštvu, Vijeće nije utvrdilo ni ko je zatvorio civile u Rapatnicu i Luke.

“Nisu se mogli sami zatvoriti, neko je izdao tu naredbu”, kazala je Đurđević, dodavši da su zatvorenike ispitivali organi vojne bezbjednosti.

Prvostepenom presudom Ibračević je proglašen krivim kao nekadašnji načelnik vojne bezbjednosti Općinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Srebreniku za podržavanje nečovječnih uslova u zatočeničkom objektu u Rapatnici, te udaranje jednog civila, kao i naređivanje drugim vojnicima da učestvuju u fizičkom zlostavljanju.

Smajlovića, optuženog kao komandira saobraćajnog odjeljenja Vojne policije zaduženog za obezbjeđenje objekata pritvora, i Ćovića, bivšeg vojnog policajca, Vijeće je oslobodilo optužbi za tačke optužnice koje su uključivale nezakonito zatvaranje, mučenje i nečovječno postupanje.

Odbrana Ibračevića smatra da njihov branjenik treba biti oslobođen ili da se ponovi suđenje.

“Inkriminacija je napisana u optužnici, ali ne i dokazana”, rekao je Sanjin Bandović, branilac optuženog Ibračevića, istaknuvši da je povrijeđeno pravo optuženog na odbranu jer nisu interesi stranaka bili izbalansirani i narušena je ravnoteža na štetu optuženog.

Prema Bandoviću, u Rapatnici i Lukama nisu bili zatvoreni civili, već vojnici, a svjedoci nisu bili saglasni po pitanju opisa i izgleda Ibračevića, kao i njegovog učešća u privođenju.

Bandović je dodao da je Prvostepeno vijeće pogriješilo u određivanju mjesta i vremena inkriminacije, kao i učešća njegovog branjenika.

Odbrane Smajlovića i Ćovića su zatražile da žalba Tužilaštva BiH u potpunosti bude odbačena, a njihovim branjenicima da se potvrdi oslobađajuća presuda.

Odluka o žalbama bit će naknadno donesena.

Džana Brkanić