Članak

Vuković: Sedam godina zatvora za silovanje u Foči

19. Januara 2018.13:49
Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Žarko Vuković osuđen na sedam godina zatvora za višestruko silovanje počinjeno na području Foče 1992. godine.

Sud BiH je u oktobru prošle godine nepravosnažno osudio Vukovića na sedam godina zatvora za višestruko silovanje zaštićene svjedokinje A-1, počinjeno u periodu od aprila do augusta 1992. na području općine Foča.

Protiv prvostepene presude Odbrana je izjavila žalbu radi bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i Krivičnog zakona, pogrešne primjene materijalnog prava, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji.

Apelaciono vijeće je ovu žalbu odbilo kao neosnovanu, te potvrdilo prvostepenu presudu.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.

Lamija Grebo