Članak

Sarić: Pomaganje ubistava i zarobljavanja Srebreničana

27. Novembra 2017.17:20
U nastavku iznošenja završne riječi na suđenju Goranu Sariću, Tužilaštvo BiH je govorilo o zarobljavanju i ubijanju muškaraca bošnjačke nacionalnosti u julu 1995. godine u Srebrenici.

Tužilac Predrag Tomić je naveo da je Sarić svjesno pomagao glavnom počiniocu krivičnog djela u julu 1995. godine u Srebrenici.

Sariću se sudi da je kao komandant Specijalne brigade policije naređivao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika trupa Ujedinjenih nacija (UN) te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni u julu 1995. godine u Srebrenici.

Prema optužnici Sarić je, osim da je izdao upute, optužen i da je vršio kontrolu na terenu. Pored djela počinjenih u općinama Bratunac i Srebrenica, Sariću se na teret stavljaju i zločini na području Zvornika.

Govoreći o pogubljenima u Potočarima u julu 1995., tužilac Tomić je rekao da se na hiljade Bošnjaka vozilo u magacine da bi kasnije bili strijeljani, a da je prikupljanje civila počelo u Potočarima. Muškarci su, dodao je, silom razdvojeni od porodica i odvedeni u “Bijelu kuću”.

Tužilac se pozvao na transkript svjedočenja Momira Nikolića koji je potvrdio da su od muškaraca oduzete lične stvari i bačene prije ulaska u “Bijelu kuću”. Prema riječima Nikolića, muškarce su tukli i maltretirali, ali on nije bio očevidac ubistava.

Kako je izjavio Tomić, vojnici holandskog bataljona koji su svjedočili, govorili su da je 12. i 13 jula srpskim vojnicima bilo dozvoljeno da vrijeđaju, maltretiraju te ubijaju muškarce, a nadređeni su sve to posmatrali.

“Vojnici holanskog bataljona opisali su civile kao veoma uplašene. Vidjeli su pogubljenja bošnjačkih muškaraca… Razdvajanje je vršeno pod izlikom da među njima ima osumnjičenih za ratne zločine”, rekao je Tomić.

U završnim riječima, tužilac je naveo da je Vojska Republike Srpske (VRS) organizovala autobuse za prevoz muškaraca u Bratunac, a holanskom bataljonu je zabranjeno da ide u pratnji. Dodao je da je postojao plan pogubljenja koji je sklopljen 12. jula, i prema kojem su postupali pripadnici policijskih četa.

Tomić je izjavio da su dvije čete Specijalne jedinice za obuku Jahorina bile upoznate da su njihovi zadaci sastavni dio plana zatvaranja i ubijanja civila. Rekao je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova više puta djelovali iz teške artiljerije prema muškarcima u šumi.

“Iskorištene su jedinice policije za predaju muškaraca. Dvije čete Centra za obuku Jahorina su bile zadužene za zarobljavanje civila koji su izlazili iz šume. Nikolić je svjedočio da je u rejonu Sandića vidio pripadnike Specijalne jedinice policije”, naveo je on.

Tužilac je govorio i o egzekuciji muškaraca civila koji su odvedeni u magacin “Kravica” 13. i 14. jula 1995. Kazao je da je masakr u “Kravici” bio prvi u nizu istih ili sličnih događaja koji su uslijedili u općini Zvornik, dodavši da u Domu kulture Pilica nijedan zatvorenik nije preživio.

Prema njegovim riječima, optuženi Sarić je 17. jula izdao naredbu za formiranje dvije borbene grupe čiji zadatak će biti pretres terena, a vozačima je dao zadatak da oduzimaju vozila UN-a.

“Dragomir Vasić je redovno obavještavao Sarića o dešavanjima na terenu”, rekao je tužilac.

Momir Nikolić je nakon priznanja krivice osuđen na 20 godina zatvora za zločine u Srebrenici.

Nastavak iznošenja završnih riječi zakazan je za 11. decembar.

Emina Dizdarević Tahmiščija