Članak

Suđenje za zloupotrebe u bihaćkim šumama počelo iznova

21. Novembra 2017.13:05
Zbog izmjene u sastavu Sudskog vijeća, pred Kantonalnim sudom u Bihaću iznova je počelo suđenje za zloupotrebe u Šumskom privrednom društvu (ŠPD) “Unsko-sanske šume”.

Novi predsjedavajući Sudskog vijeća u predmetu za kriminal i zloupotrebe u “Unsko-sanskim šumama” bit će Osman Alibabić.

Postupak je počeo iznova čitanjem optužnice protiv Đevada Muslimovića, Fadila Šehića, Sabahudina Solakovića, Rasima Mehmedovića, Fahira Sirće i Enesa Karića za zloupotrebu položaja u ŠPD-u “Unsko-sanske šume”.

Optuženi su se izjasnili da razumiju optužnicu te da se ne osjećaju krivim za djela koja im se stavljaju na teret.

Kantonalno tužilaštvo u Bihaću tereti šestoricu optuženih da su od 2006. do sredine 2014. godine, kao organizirana grupa od više firmi koje se bave sječom drveta, primali novac, darove i druge oblike koristi, čime su sebi pribavili korist od 540.100 konvertibilnih maraka (KM) i zahtijevali dodatnih 76.500 KM.

“Ova kriminalna i udružena aktivnost optuženih se odvijala kroz procedure javnih nabavki i dodjele ugovora na osnovu kojih su od pravnih i fizičkih lica koja se bave sječom šume zahtijevali i primali novac i druge stvari ili usluge”, navedeno je u optužnici.

Muslimović je bivši direktor ŠPD-a, Šehić izvršni direktor za šumarstvo, dok su ostali optuženi bili uposlenici.

Tužilaštvo i branioci optuženih kazali su da ostaju pri uvodnim riječima, a tužilac Senad Ljubijankić je predložio da se preuzmu dokazi koji su već izvedeni.

“Svi svjedoci ispitani su direktno, unakrsno i dodatno, i sve je razjašnjeno. Nema razloga ponovo ih saslušavati, zbog ekonomičnosti, ali i poštivanja načela suđenja u razumnom roku, s obzirom da je saslušanje svjedoka izvođeno od januara pa do jula ove godine. Tužilaštvo bi još pozvalo vještake te uložilo materijalne dokaze. Naravno, uvažavajući izmjenu u Sudskom vijeću, ukoliko bi se iskazala potreba da novi predsjednik sasluša nekog od već saslušanih svjedoka, isti bi se mogli pozvati”, rekao je Ljubijankić.

Muslimovićeva Odbrana kazala je da ovaj prijedlog zahtijeva konsultacije branilaca svih optuženih te su od Vijeća zatražili dodatno vrijeme kako bi se usaglasili. Neki od branilaca su rekli da se “pravda ne smije podrediti ekonomičnosti”.

Sudsko vijeće odlučilo je da branioci obave konsultacije do 12. decembra, kada je zakazan nastavak suđenja.

Dženita Duraković