Članak

Sarić: Završen dokazni postupak

23. Oktobra 2017.15:20
Dokazni postupak na suđenju Goranu Sariću, optuženom za genocid u Srebrenici, završen je ulaganjem materijalnih dokaza Odbrane.

Sarićev advokat Aleksandar Lazarević u spis je uložio dokument da njegov klijent nije bio član štaba na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS).

Dodao je da se radi o depeši MUP-a od 16. juna 1992. godine, koja je dokaz sa haškom ovjerom.

Sud BiH je na prethodnom ročištu 2. oktobra prihvatio izmijenjenu optužnicu protiv Gorana Sarića, u kojoj je precizirana uloga optuženog.

Prema izmijenjenoj optužnici, Sariću je, uz funkciju komandanta Specijalne brigade policije MUP-a RS-a, dodato i da je bio član komande štaba policijskih snaga MUP-a RS-a.

Osim da je izdao upute, Sarić je, prema izmijenjenoj optužnici, optužen i da je vršio kontrolu nad svojim zamjenikom Ljubišom Borovčaninom na terenu. Pored djela počinjenih u općinama Bratunac i Srebrenica, Sariću se na teret stavljaju i zločini na području Zvornika.

Sarić je optužen da je komandovao policijskim snagama koje su učestvovale u pretresima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika trupa Ujedinjenih nacija (UN) te prisilnom premještanju žena, djece i staraca, kao i odvajanju muškaraca i dječaka, koji će kasnije biti pogubljeni.

Pred Haškim tribunalom Ljubiša Borovčanin je osuđen na 17 godina zatvora jer u julu 1995. nije spriječio ubistva u Srebrenici.

Nakon što su se Optužba i Odbrana izjasnile da nemaju novih dokaza, te da ni Sud nema svojih dokaza, konstatovano je da je završen dokazni postupak.

Na narednom ročištu, koje će biti naknadno zakazano, Tužilaštvo BiH će iznijeti završnu riječ.

Albina Sorguč