Članak

Andabak i ostali: Presuda za zločine u Livnu 14. juna

24. Maja 2017.13:09
Odbrane optuženih Muamira Jašarevića i Seada Velagića su u završnim riječima zatražile da Sud BiH njihove branjenike oslobodi optužbi za zločine počinjene protiv srpskog stanovništva u Livnu.

Jašarevićev advokat Zlatko Ibrišimović je u završnoj riječi kazao kako očekuje od Vijeća da prihvati dokaze da njegov branjenik nije bio zamjenik Zdenka Andabaka u periodu u kom to Optužba navodi, te da nema ni dokaza o njegovom imenovanju.

On je istakao da je, prema optužnici, progon Srba u Livnu počeo u aprilu 1992. godine, a da je optuženi iz Zagreba došao dva mjeseca kasnije.

“On dolazi krajem maja, a i onda je najviše vremena proveo van Livna, što su potvrdili svjedoci Dragan Konta, koji je kazao da je s Jašarevićem bio na terenu u Jablanici, te Damir Mišković, koji je naveo da su skupa bili u Bugojnu gotovo čitav šesti mjesec”, rekao je Ibrišimović i dodao da su o tome govorili i optuženi Andabak i Jašarević dok su svjedočili.

Prema Odbrani, Jašarević je i u dva navrata boravio u Zagrebu, između ostalog u trenutku velike racije srpskog stanovništva 9. augusta 1992. godine.

Odbrana je naglasila da nije dokazano postojanje širokog i sistematičnog napada, kao niti udruženog zločinačkog poduhvata u Livnu, te da ni Jašarević nije znao za njih, niti je mogao učestvovati u njima.

“On nije odlučivao da se škola ‘Ivan Goran Kovačić’ ustupi za zatvaranje Srba, kao niti da se zatvore ili puste, i o tome je odlučivao Muhamed Ibrahimović, ali je Tužilaštvo odlučilo da optuži onog koji je dostupan”, naveo je Ibrišimović.

Jašarevićev advokat je također negirao da je njegov klijent učestvovao u premlaćivanju i ubistvima u Livnu.

Jašarević i Velagić optuženi su sa Zdenkom Andabakom za zatvaranje, mučenje i ubistva srpskih civila u periodu od aprila do septembra 1992. godine u Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” u Livnu. Prema optužnici, Andabak je bio zapovjednik Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO) za Operativnu zonu Sjeverozapadna Hercegovina, Jašarević njegov zamjenik, a Velagić pripadnik kriminalističke službe Vojne policije HVO-a.

Velagićev advokat Fadil Abaz također je kazao da tužioci nisu dokazali postojanje progona, širokog i sistematičnog napada te udruženog zločinačkog poduhvata.

“Tužilac nije izveo dokaze ni da je Velagić dio napada, te da je znao za poduhvat za koji tvrde da je postojao”, rekao je Abaz.

Dodao je da je, pored vojne, i civilna policija privodila srpsko stanovništvo zbog nelegalnog naoružanja u Livnu, te da je Vojna policija formirana tek u petom i šestom mjesecu, a ne u martu i aprilu, kako tvrdi Optužba.

Iz dokaza Tužilaštva, kako tvrdi Odbrana, vidljivo je da je Velagić kao operativac u krim-službi angažovan tek 25. jula 1992. te iz dokaza Odbrane da je od polovine augusta do polovine septembra iste godine boravio na obuci u Ljubuškom.

Kad je u pitanju premlaćivanje Stojana Laganina, Abaz je kazao da iskaz oštećenog ne odgovara činjeničnom opisu optužnice, i da oštećeni, koji je preminuo, u iskazu iz istrage spominje samo “nekog Velagića”.

“Tužilac nije dokazao da se radi o ovom Velagiću, a iz iskaza svjedoka Nazmije Hodžića jasno je da su u Vojnoj policiji u Livnu bila dvojica Velagića”, rekao je Abaz.

Odbrane Jašarevića i Velagića te sami optuženi istakli su da suosjećaju sa svim žrtvama, ali da nisu krivi za njihove patnje.

Džana Brkanić