Članak

Andabak i ostali: Iznesene žalbe na presudu za zločine u Livnu

1. Decembra 2017.15:36
Tužilaštvo BiH je zatražilo da Apelaciono vijeće osudi Zdenka Andabaka, Muamira Jašarevića i Seada Velagića za zločine nad civilima srpske nacionalnosti u Livnu 1992. godine.

Tužilac Saša Sarajlić je izjavio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o sankciji, zatraživši da se presuda preinači i sva trojica proglase krivim ili da se postupak ponovi pred Apelacionim vijećem.

Istakao je da Prvostepeno vijeće nije donijelo osuđujuću presudu za tri tačke optužnice u kojima su na suđenju oštećeni jasno prepoznali optužene kao osobe koje su ih udarale u logoru koji se nalazio u školi “Ivan Goran Kovačić”.

“Ne znam zašto nije poklonjena vjera oštećenima. Predlažem da se za ove tri tačke optužnice koje sam istakao u žalbi osude sva trojica i onda će odluka biti pravedna”, kazao je Sarajlić.

Odbrana Muamira Jašerevića, koji se nije pojavio u sudnici, se pismeno izjasnila na žalbu Tužilaštva zatraživši da se odbaci kao neosnovana, te na isti način iznijela i svoju žalbu na osuđujući dio presude zatraživši oslobađajuću presudu ili ponavljanje postupka.

Fadil Abaz, branilac Seada Velagića, izjavio je žalbu zbog bitnih povreda krivičnog postupka zatraživši da se njegov branjenik oslobodi ili postupak obnovi pred Apelacionim vijećem.

“Tužilaštvo nije dokazalo elemente nečovječnog postupanja prema Jovi Ercegu i Čedomiru Oljači i smatram da se ne može moj branjenik osuditi po ovoj pravnoj kvalifikaciji… Ističem da je čak Oljača pozitivno govorio o mom branjeniku”, rekao je Abaz.

Odbrana Zdenka Andabaka je u odgovoru na žalbu zahvalila “Tužilaštvu BiH koje je odustalo u žalbi od udruženog zločinačkog poduhvata i krivičnog djela zločin protiv čovječnosti”, navodeći da u inkriminisanom periodu on uglavnom nije boravio u Livnu.

Prema Odbrani, u ključnim datumima za optužnicu Andabak se nalazio na terenu kao pomoćnik načelnika Uprave vojne policije, te nije učestvovao u zatvaranju ili zločinima.

“Trudio sam se u toku postupka da dokažem šta se dešavalo tokom rata u Livnu, kao i da nikome nisam nanio bilo koju vrstu bola”, kazao je Andabak.

Državni sud je u junu ove godine Muamira Jašarevića i Seada Velagića osudio na ukupno dvije i po godine zatvora za zločine nad civilima počinjene u Livnu, dok je Zdenko Andabak oslobođen svih optužbi.

Jašarević je osuđen na godinu i šest mjeseci zatvora kao izvršilac i saizvršilac u nečovječnom postupanju prema dvojici zatvorenika i mučenju jednog, dok je Velagić osuđen na godinu dana zatvora kao saizvršilac nečovječnog postupanja prema dvojici zatvorenika u Osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić”.

 

Džana Brkanić