Članak

Cvetković: Ekonomska šteta veća od 90.000 maraka

26. Aprila 2017.13:45
U Sudu BiH vještak ekonomske struke je kazao da je utvrdio da ekonomska šteta za Aleksandra Cvetkovića, koji je pravosnažno oslobođen optužbe da je počinio genocid u Srebrenici, iznosi 92.810 konvertibilnih maraka (KM).

Vještak ekonomske struke Nedeljko Tanasković je izvršio finansijsko vještačenje na osnovu tužbenog zahtjeva i dokumentacije koja je priložena u spisu.

“Ukupna šteta po svim osnovama iznosi 92.810 KM”, rekao je Tanasković, dodavši da nije ulazio u pravni osnov tužbe.

Šteta nanesena Cvetkoviću, prema vještaku, sastoji se od izgubljene dobiti u vidu plata, doprinosa i materijalnih troškova koji su uslijedili zbog njegovog boravka u pritvoru.

Sutkinja Dragica Miletić je navela da doprinosi nisu bili predmet tužbenog zahtjeva.

Punomoćnici stranaka nisu imali prigovore na dostavljeni nalaz i mišljenje, kao ni pitanja.

Cvetković je uhapšen u augustu 2010. u Izraelu na osnovu međunarodne potjernice koja je raspisana na zahtjev Bosne i Hercegovine jer je bio osumnjičen za genocid. Nakon tri godine postupka, pravosuđe u Izraelu donosi odluku da ga izruči BiH.

Sud BiH odredio mu je pritvor, u kojem je bio do prvostepene presude, izrečene u julu 2015. godine. Cvetkovića je Sud BiH pravosnažno oslobodio optužbi da je u julu 1995. učestvovao u ubistvima oko 900 bošnjačkih muškaraca na Branjevu.

Naredno ročište je zakazano za 26. maj, kada će biti saslušan Cvetković i vještak psihijatrijske struke. Također, na sljedećem ročištu će stranke iznijeti završne riječi.

Emina Dizdarević Tahmiščija