Članak

Taranjac i ostali: Ubistva u Ljubiji

24. Aprila 2017.14:29
Prvi svjedok Tužilaštva BiH na suđenju za zločin počinjen u Prijedoru kazao je da je u ljeto 1992. godine zarobljen i odveden na stadion “Ljubija”, gdje je premlaćivan, a neki od zatvorenika su ubijeni.

Elvir Musić, koji je krajem proljeća 1992. s porodicom živio u prijedorskom naselju Čarakovo, ispričao je da je “možda krajem jula” došla jedna osoba i rekla da će biti “čišćenje” i da se trebaju “ukloniti iz sela”. Zajedno s ocem, očevom braćom i komšijama, kako je kazao, otišli su u šume Kurevo.

“Tu smo prenoćili u šumi i sutra oko pet ujutro je krenulo čišćenje. (…) Vidjeli smo kako preko njive odvode zarobljene civile”, rekao je Musić, dodavši da se čula i pucnjava.

Svjedok je pojasnio da je u šumi prvu noć bilo oko 500 osoba, uglavnom muškaraca i maloljetnih dječaka, te da je dogovor bio da se ide prema slobodnoj teritoriji. Dodao je da, kada su krenuli, kolone su se razdvojile, a njegova je brojala 120-130 osoba. Istakao je da su iz njegovog sela bili Islam i Hajrudin Hopovac, a da su ostali bili iz okolnih sela.

Putovanje je nakon tri dana, prema svjedoku, okončano jer su bili opkoljeni, i predali su se. Odvedeni su u Dom kulture u Miskoj Glavi, gdje su, kako tvrdi svjedok, bili popisani.

Idućeg dana, kako je posvjedočio, ljudi su odvođeni na sprat na ispitivanje, odakle su se čuli jauci. Saznao je da su Islamu Hopovcu ruke vezane žicom, da je pretučen i bačen niz stepenice. Svjedok je potvrdio da je vidio povrede na Hopovcu, a kada su trebali biti prebačeni, “Hopovac nije ustao”. Mišljenje svjedoka je da je Hopovac umro od batina.

Za tri ili četiri dana u Domu, kazao je svjedok, “dobrovoljci su izvođeni na neki rad” i neki se nisu vratili.

Iz Miske Glave su, pojasnio je svjedok, autobusima prebačeni na stadion u Ljubiji. Naglasio je da je tu srpska vojska odvojila desetak dječaka, za koje on tada nije vidio da su tučeni.

“Prolazi jedan s palijom, za njim drugi, i tako desetak. Oni nas tuku tim palijama, udaraju ljude. (…) Tu sam i ja dobio nekoliko batina”, rekao je Musić, dodavši da su potom izvedena tri momka, kojima je pucano u glavu. Kako je istakao, majica mu je bila uprskana njihovom krvlju.

Svjedok je naveo da su grupe ljudi vođene prema autobusima, te da je bio poveden i on, kada je pitao jednog vojnika da prijeđe kod maloljetnika, što mu je on i dozvolio. Grupu maloljetnika je jedan vojnik, kako je kazao, odveo na strijeljanje, ali ih je drugi vojnik “preoteo i smjestio u jednu prostorijicu”.

Na pitanje šta se desilo sa osobama koje su otišle u autobuse, svjedok je odgovorio da su se čuli jauci, udarci i da su ih tjerali da pjevaju.

“Onda su se začuli rafalni pucnji… nekoliko njih. To je meni bilo jasno, da je jedan broj ljudi pobijen”, rekao je Musić, dodavši da su u Ljubiji ubijeni njegov otac i dva strica, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u grobnici Jakarina kosa.

On je napomenuo da su maloljetnici, nakon oko pet dana boravka na stadionu, gdje su bili izloženi maltretiranju, prebačni u Trnopolje.

Slobodan Taranjac, Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović i Rade Zekanović su optuženi da su naredili ili prešutno bili saglasni da svi uhapšeni civili, njih 110, budu zatvoreni u nehumanim uslovima u Domu Miska Glava, gdje su mučeni, udarani i podvrgnuti torturama.

Babić, Došenović i Marinko Praštalo optuženi su za sprovođenje tih civila na fudbalski stadion “Ljubija”, gdje su zlostavljani, mučeni, maltretirani, a neki i ubijeni.

Taranjac, Glušac, Babić i Došenović su optuženi da su svojim podređenim naredili da izdvoje 15 maloljetnika i odvedu ih u logor Trnopolje, a ostalih oko 80 na lokalitet rudnika “Ljubija”, takozvane Kipe, gdje su strijeljani.

Zajedno s njima, optuženi su i Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, kojima se na teret stavlja da su 27. jula iz Doma Miska Glava izveli 11 osoba i ubili ih na Hozića kamenu, te njihova tijela zakopali. Taranjac, Glušac, Babić i Došenović su optuženi da su prikrili taj zločin.

Taranjac je optužen kao predsjednik Kriznog štaba Ljubija i čelnik civilne vlasti, Glušac u svojstvu zamjenika komandanta Šestog ljubijskog bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske (VRS), Babić kao operativac, a Došenović kao pomoćnik komandanta za bezbjednost, a ostali kao pripadnici “Miskoglavske čete” te vojne i civilne policije.

Suđenje će se nastaviti 15. maja.

Lamija Grebo