Suđenje

Taranjac i ostali: Materijalni dokazi Odbrana Došenovića i Vukića

8. Aprila 2024.12:24
Na suđenju za zločine na području Prijedora, Odbrane Ranka Došenovića i Trive Vukića uložile su materijalne dokaze.

Ranko Došenović (desno) s braniocem Rankom Dakićem. Foto: BIRN BiH

Došenovićev branilac Ranko Dakić je u materijalne dokaze uložio nalaz i mišljenje vještaka vojne struke, kopiju vojne knjižice, posjedovni list katastra te izjavu o zajedničkom domaćinstvu.

Dakić je uložio i izvještaj penziono-invalidskog osiguranja, svjedočanstvo o završenom ispitu te rješenje Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.

Tužilac Izet Odobašić je za vojnu knjižicu uložio prigovor zakonitosti i relevantnosti, dok je u odnosu na rješenje boračko-invalidske zaštite uložio prigovor relevantnosti.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Staniša Gluhajić je naveo da je za danas bilo planirano saslušanje optuženog Panića, ali je Sud zaprimio podnesak od Odbrane, koja je odustala od saslušavanja ovog optuženog.

Branilac Saša Dakić je dodao da odustaje i od izvođenja materijalnih dokaza.

Odbrana Trive Vukića je kao materijalni dokaz uložila uvjerenje za boračko-invalidsku zaštitu iz Prijedora, od novembra 2023.

Došenović, Panić i Vukić su optuženi sa Slobodanom Taranjcem, Miodragom Glušcem, Rankom Babićem, Milanom Vukićem, Slobodanom Kneževićem i Miloradom Obradovićem za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine.

Suđenje se nastavlja 15. aprila, kada je planirano saslušanje dva svjedoka Kneževićeve Odbrane.

Aida Trepanić