Članak

Zovko i ostali: Dobrovoljna predaja

8. Marta 2017.13:55
Svjedok Odbrane je kazao da se u julu 1993. godine muško stanovništvo sela Veledarova Mahala (općina Čapljina) dobrovoljno predalo Ivici Čuturi, koji ih je, bez naređivanja i bilo kakve prisile, odvezao u Gabelu.

Osman Veledar je rekao da se u julu 1993. muško stanovništvo sela Veledarova Mahala krilo po okolnim šumama.

“Pa normalno je da nas je bilo strah. Žene i djeca su otišli iz sela, a mi muškarci koji smo ostali, niti smo mogli bilo gdje da izađemo, niti smo imali oružje, niti smo znali šta će sa nama biti”, izjavio je svjedok.

Dodao je da je jedne prilike, takođe u julu 1993. godine, majka Mustafe Veledara došla u selo te kazala da je Ivica Čutura poručio da će sutradan biti “čišćenje sela” i da će on doći.

“Bilo je najsigurnije da se predamo. Te večeri, svi koji su ostali u selu dogovorili smo se da ćemo se ujutru predati i gotovo. To je bilo bolje nego da smo čekali neku vojsku da dođe i da nas sve pobije”, rekao je svjedok Veledar.

U nastavku je ispričao da je Čutura sutradan došao u selo sa još jednom osobom, da su se svi predali, sjeli u kombi, i odvezao ih je u Gabelu.

“Čutura niti je naređivao, niti je prisiljavao, niti je korišteno bilo kakvo oružje. Sve je bilo dobrovoljno i nikakva sila te prilike nije upotrijebljena”, pojasnio je svjedok.

Za zločine počinjene na području Čapljine, uz Čuturu su optuženi Petar Krndelj, Nikola Zovko i Krešo Raič. Prema optužnici, Krndelj je bio pomoćnik komandira Policijske stanice u Čapljini, Zovko komandir Policijske stanice, Raič komandir voda Vojne policije, a Čutura operativni radnik u stanici u Čapljini.

Zovko, Krndelj i Čutura su optuženi i za nezakonito hapšenje civila iz sela Veledarova Mahala i njihovo odvođenje u logor Gabela u julu 1993. godine.

Tokom unakrsnog ispitivanja svjedok Veledar je kazao da nije od Čuture čuo termin “čišćenje sela”, već je taj termin upotrijebila majka Mustafe Veledara, rekavši da im je tako poručio Čutura.

“Od Ivice to nisam nikada čuo. On je sutradan došao sa kolegom i, kao što sam rekao, nama je tada najpametnije bilo da se predamo. Mada, da sam znao kako će mi biti u Gabeli i da ću za mjesec dana smršati 25 kilograma, vjerujte da se nikada ne bih predao”, izjavio je Veledar.

Suđenje se nastavlja 15. marta izvođenjem dokaza Čuturine Odbrane.

Dragana Erjavec