Članak

Šišić i ostali: “Izmišljene priče” zaštićenih svjedoka

7. Februara 2017.17:40
Iznoseći završne riječi, Odbrane su zatražile oslobađanje Aziza Šuše i Tarika Šišića od optužbi da su učestvovali u napadu na kolonu civila u Kukavicama (općina Rogatica), u kojem je ubijeno najmanje 20 osoba srpske nacionalnosti.

Šušin branilac Senad Dupovac je kazao da očekuje od Sudskog vijeća da prepozna “izmišljene priče” svjedoka ST-1 i ST-2. Kako je rekao, uvjeren je da Vijeću neće biti teško donijeti zaključke o njihovoj kredibilnosti.

“Ogromna većina svjedoka Tužilaštva BiH nije ni spomenula trećeoptuženog, a kamoli neku njegovu krivičnopravnu radnju… Nesporno je da su iskazi svjedoka ST-1 i ST-2 kontradiktorni”, naveo je Dupovac.

On je podsjetio da se ST-2 “sjetio” da je u akciji u Kukavicama učestvovao i izvjesni Hazo, odnosno Hazim, koji je nizak, isturenog lica i smeđe kose.

“Da je optuženi Aziz Šuša u inkriminisano vrijeme bio u društvu ST-2, on ga ne bi nazivao Hazo. Također, radnja prepoznavanja optuženog Šuše nije izvršena kako nalaže krivični zakon”, kazao je Dupovac.

Također, Dupovac je naglasio da je svjedok ST-2 tvrdio da je 26. augusta 1992. došao u Brčigovo sa Pokrivenika da spasi bošnjačko stanovništvo, iako Bošnjaci tu nisu živjeli već od 9. jula. Ovaj svjedok je, kako je kazao Dupovac, rekao da je u Brčigovu tada vidio Kasima Velića, što je ovaj svjedok negirao i to potkrijepio svojom medicinskom dokumentacijom o ranjavanju.

“U sedam iskaza svjedoka ST-1, kao rezultat imamo njegove mnogobrojne verzije. ST-1 je mog branjenika spomenuo tek u izjavi kod tužioca, a nigdje ga ranije nije spomenuo. Da optuženi Šuša nije bio u inkriminisanom periodu u jedinici potvrdili su prvooptuženi i drugooptuženi kada su svjedočili u svoju korist”, kazao je Dupovac.

On je istakao da jedina pravda jeste oslobađajuća presuda za Šušu.

Šuši se s Muhamedom i Tarikom Šišićem te Emirom Drakovcem sudi za učešće u napadu na konvoj u kojem je u augustu 1992. na području Rogatice ubijeno najmanje 20 osoba srpske nacionalnosti. Drakovac je optužen i za mučenje zarobljenika na području općine Foča, kao i za ubistvo civila počinjeno u zimu 1992. na području Rogatice.

Odbrana optuženog Tarika Šišića je istakla da Tužilaštvo nije kao dokaz uložilo zaspisnik sa rekonstrukcije događaja, “u koju su potrošene državne pare i na kojoj je bio tužilac iz ovog predmeta, jer je tom prilikom svjedok ST-2 govorio drugačije, odnosno negirao je svoje učešće u napadu na Kukavice”.

“To vam sve govori. U izjavi datoj 20. maja 2014. u Tužilaštvu BiH uz obećanje imuniteta, svjedok izjavljuje da je netačno sve što je ranije govorio”, rekao je Šišićev branilac Senad Kreho.

ST-2 je dobio imunitet od krivičnog gonjenja od Tužilaštva BiH. Kreho je kazao da je ST-2 nekoliko puta iznosio apsolutne neistine u vezi s optuženim Tarikom Šišićem.

Prema Krehi, i svjedok ST-1 je nekoliko puta mijenjao iskaz govoreći o dolasku u Kukavice, te o navodnom ranjavanju Šišića, što je Odbrana osporila materijalnim dokazima.

“Da donesete osuđujuću presudu u odnosu na Tarika Šišića uz međunarodni standard van svake razumne sumnje je nemoguće. U tom slučaju, ja ne sumnjam u vašu odluku i predlažem da ga oslobodite optužbi”, istakao je Kreho.

Na ovom ročištu je sa iznošenjem završne riječi počeo i Fahrija Karkin, branilac Drakovca, rekavši da ova odbrana ne spori događaj u Kukavicama i tragediju, ali da spori učešće optuženog.

Nastavak iznošenja završne riječi Odbrane je 14. februara.

Džana Brkanić