Članak

Šišić i ostali: Zatražena osuđujuća presuda

17. Januara 2017.16:54
Tužilaštvo BiH je u završnoj riječi zatražilo da četvorica optuženih za zločine počinjene na području Rogatice i Foče budu proglašeni krivim.

Iznoseći završne riječi, tužilac Mirza Hukeljić je kazao da je Državno tužilaštvo neosporno dokazalo sve navode optužnice prema kojoj su Muhamed i Tarik Šišić, Aziz Šuša i Emir Drakovac počinili zločin protiv civilnog stanovništva na području Rogatice, a Drakovac i zločin protiv ratnih zarobljenika na području Foče.

Šišićima, Šuši i Drakovcu sudi se za učešće u napadu na konvoj, u kojem je u augustu 1992. ubijeno najmanje 20 osoba srpske nacionalnosti na području Rogatice. Drakovac je optužen i za mučenje zarobljenika na području općine Foča, kao i za ubistvo civila počinjeno u zimu 1992. na području Rogatice.

“Dokazali smo da su optuženi bili pripadnici jedne od strana u sukobu koja je ove zločine počinila bez opravdane vojne nužde. Iz provedenih dokaza se neosporno izvodi zaključak da su bili pripadnici Prvog diverzantskog, odnosno izviđačkog voda Kukavičke čete”, naveo je Hukeljić, napominjući da su pripadnost ovoj jedinici potvrdili i optuženi, kao i materijalni dokazi.

On je kazao da je napad na kolonu u kojoj su bili isključivo civili koji su se sa Jabučkog sedla (općina Goražde) pokušali prebaciti na područje Rogatice optuženi izvršili u sklopu operacije “Krug” 31. Drinske udarne brigade, odnosno “oslobađanja lijeve obale Drine”.

Hukeljić je podsjetio na iskaze svjedoka Tužilaštva BiH koji su svjedočili o saznanjima o napadu, iskaze oštećenih i preživjelih, a naročito je istakao iskaze svjedoka ST-2 i ST-1, koji su, prema njemu, dosljedno opisali detalje događaja u Kukavicama.

“Optuženi su znali da je riječ o koloni civila. (…) Svjedok ST-2, koji je kazao da je pucao u gume autobusa, naveo je da se nakon napada Muhamed Šišić kajao, a da je Drakovcu sve bilo smiješno”, rekao je Hukeljić.

Tužilac je podsjetio i na iskaze svjedoka koji su govorili o raspadnutim tijelima u Kukavicama mjesec dana nakon napada.

Također, tužilac je pročitao dijelove iskaza koji se tiču tačaka optužnice koje Drakovca terete za mučenja i ubistva, opet ističući ono što su ispričali svjedoci ST-1 i ST-2, kojima bi prema njemu Sud BiH trebao pokloniti apsolutnu vjeru.

Hukeljić je kazao da nisu dokazane teze Odbrana da svjedok ST-2 nije mogao fizički u vrijeme optužnice doći sa Pokrivenika u Brčigovo, da se iz Brčigova nije moglo odlaziti u Kukavice, da optuženi Šuša nije bio tada u jedinici i na tom prostoru, kao i da su u danu napada na kolonu ostali optuženi bili na drugom terenu na liniji.

“Shodno svemu rečenom, predlažem da ih Sud osudi po Zakonu”, rekao je Hukeljić.

Odbrane će sa iznošenjem završne riječi početi 24. januara.

Džana Brkanić