Članak

Stričević: Presuda 27. oktobra

24. Oktobra 2016.14:14
Na obnovljenom suđenju pred Vrhovnim sudom Federacije BiH (FBiH), svjedok Odbrane Slavka Stričevića je izjavio da od juna 1992. godine u selu Bravsko (općina Bosanski Petrovac) nije bilo naoružanih formacija, osim policije.

Svjedok Milan Lončar je kazao da je optuženi Slavko Stričević bio aktivni policajac u Bosanskom Petrovcu, odnosno vođa sektora u selu Bravsko.

Rekao je da je stanica policije rezervnog sastava u selu Bravsko formirana neposredno prije ratnih sukoba krajem juna 1992. godine. Zadaci te policijske stanice, kako je rekao Lončar, bila je kontrola saobraćaja, javni red i mir, te svi redovni zadaci koje policija obavlja.

“Stričevića poznajem od ranije. On je bio u tom sastavu, jedno vrijeme. Ne znam šta se desilo s njim, uglavnom nakon mjesec nije bio u sastavu”, izjavio je svjedok.

On je dodao da od 28. juna 1992. godine na tom području, osim policije, nije bilo naoružanih formacija.

Odgovarajući na unakrsna pitanja Federalnog tužilaštva, svjedok Lončar je rekao da je vojska bila u bihaćkoj zoni i da su pripadnici policije povremeno išli tamo.

Vrhovni sud FBiH je početkom maja po drugi put ukinuo presudu kojom je Slavko Stričević osuđen na deset godina za zločin počinjen na području Bosanskog Petrovca 1992. godine.

Kantonalni sud u Bihaću je u novembru 2015. Stričevića proglasio krivim da je, kao pripadnik rezervnog sastava policije Republike Srpske (RS), nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima i učestvovao u ubistvu dvije osobe u junu 1992. Ovaj sud je Stričevića osudio i 2013. godine.

Nakon što je drugi put ukinuta presuda, suđenje je obnovljeno pred Vrhovnim sudom FBiH.

Na ovom ročištu Federalno tužilaštvo i Odbrana su iznijeli završnu riječ. Tužilac Munib Halilović je kazao da u cijelosti ostaje kod ranijih završnih riječi, te je predložio da sud osudi Stričevića i izrekne adekvatnu krivičnu sankciju.

On je kazao da je Odbrana saslušanjem svjedoka Lončara nastojala dokazati da u to vrijeme nije postojao oružani sukob i da nije dokazan nijedan element ratnog zločina. Istakao je da, iako nije bilo oružanog sukoba u selu Bravsko, na širem području je postojao i jasno je da su žrtve bili pripadnici protivničke strane.

Odbrana je u završnoj riječi navela da je Sudsko vijeće postupalo po apstraktnoj optužnici i da Stričeviću nije obezbjeđeno pravično suđenje, jer se iz medicinske dokumentacije vidi da je njegovo stanje pogoršano.

Branilac Jovo Pilipović je kazao da tužilaštvo nije pružilo nijedan dokaz o postojanju ratnog zločina i da su saslušani svjedoci Kantonalnog tužilaštva u Bihaću i Odbrane tvrdili da nije bilo oružanih formacija i sukoba u selu Bravsko.

“Sve iznjeto ukazuje da tužilaštvo nije izvan svake razumne sumnje dokazalo da je optuženi počinio djelo koje mu stavlja na teret. Predlažem da se optužba odbije, jer nema dokaza da je počinio krivično djelo”, naveo je advokat Pilipović

Izricanje presude je zakazano za 27. oktobar.

 

Emina Dizdarević