Članak

Glogovcu četiri godine zatvora

26. Septembra 2016.12:56
Sud BiH osudio je Dragana Glogovca na četiri godine zatvora za zločin počinjen nad civilima na području Zavidovića 1992. godine.

Glogovac je po tri tačke optužnice proglašen krivim da je, kao pripadnik Vojne policije Vojske Republike Srpske (VRS), od juna do kraja avgusta 1992. s drugim vojnicima nanosio tešku fizičku i psihičku bol civilima zatvorenim u podrumu Lovačkog doma “Franjo Herljević” u Kamenici.

“Tačno je da su iskazi svjedoka Optužbe u nekim segmentima različiti, ali ne u bitnim elementima da bi doveli u sumnju krivičnu odgovornost optuženog”, kazao je predsjedavajući Sudskog vijeća Halil Lagumdžija.

Vijeće je zaključilo da je Glogovac 3. jula 1992. s još dva vojnika tukao po svim dijelovima tijela Ahmedina i Zuhdiju Memčića u domu “Franjo Herljević” u Kamenici.

Proglašen je krivim da od 3. jula do 16. avgusta 1992. namjerno nanosio fizičku bol Memčićima, tjerajući ih i da rade sklekove.
Vijeće je poklonilo vjeru iskazima braće Memčić, koji su naveli da ih je optuženi u tom periodu tukao na specifičan način – sa obje ruke po ušima, od čega su gubili sluh, a i danas osjećaju posljedice.

Glogovac je proglašen krivim i za premlaćivanje Besira Softića, Sedina Lužića i Mehmeda Hodžića 21. jula 1992.

Osim oštećenima, Vijeće je poklonilo vjeru i svjedocima Tužilaštva – bivšim pripadnicima VRS-a i saborcima Glogovca, koji, kako je rekao Lagumdžija, nisu imali motiva da neosnovano terete optuženog.

“Tako su svjedoci Momičević Riste i Trifunović Radenko potvrdili postojanje zatvora u domu u Kamenici, dok je Ubiparipović Nedjeljko kazao da je vidio premlaćivanje pritvorenika od strane vojnika i da se pričalo da je i Dragan Glogovac učestvovao u tome”, naveo je Lagumdžija.

On je dodao da Vijeće nije moglo povjerovati iskazu optuženog i njegovih svjedoka “koji su se sjećali sitnica u vezi sa optuženim, ali ne i ko je bio komandni kadar u jedinicama u kojima su bili”.

Lagumdžija je napomenuo da Vijeće međutim nije moglo zaključiti da su Besir Softić i Sedin Lužić ratni zarobljenici, kako je navelo Tužilaštvo u optužnici, jer su svjedočeći pred Sudom BiH njih dvojica potvrdili status civila u momentu zarobljavanja.

Vijeće je prilikom odmjeravanja kazne u obzir uzelo olakšavajuće okolnosti i izreklo kaznu ispod propisanog minimuma, smatrajući da će se njom postići svrha kažnjavanja.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba.

Džana Brkanić