Članak

Glogovac: Žalba na osuđujuću presudu

12. Januara 2017.16:21
Iznoseći žalbu na presudu kojom je Dragan Glogovac osuđen na četiri godine zatvora za zločin počinjen 1992. nad civilima na području Zavidovića, Odbrana je zatražila da se optuženi oslobodi krivice ili da se postupak obnovi pred drugostepenim vijećem.

Tužilaštvo BiH je predložilo da prvostepena presuda bude potvrđena.

Branilac Slobodan Cvijetić je rekao da je tokom prvostepenog postupka došlo do bitnih povreda krivičnog postupka i da je pogrešno utvrđeno činjenično stanje, odnosno da nije dobro utvrđen status optuženog.

“Iz tog razloga smatramo da prvostepenu presudu treba ukinuti, te sudski postupak obnoviti pred Apelacionim vijećem”, kazao je branilac Cvijetić.

Sud BiH je u septembru 2016. godine Glogovca proglasilo krivim po tri tačke optužnice da je od juna do kraja avgusta 1992., kao pripadnik Vojne policije Vojske Republike Srpske (VRS), s drugim vojnicima nanosio tešku fizičku i psihičku bol civilima zatvorenim u podrumu Lovačkog doma “Franjo Herljević” u Kamenici.

Tužilac Sedin Idrizović je u odgovoru na žalbu rekao da Tužilaštvo smatra da Apelaciono vijeće žalbu treba da odbaci, te da potvrdi prvostepenu presudu.

Prema njegovim riječima, žalbeni prigovori su neosnovani i nije istina da nije pravilno utvrđen status optuženog Glogovca.

“To je neosporna činjenica da je optuženi bio pripadnik Vojne policije VRS-a i tu nema šta da bude netačno utvrđeno”, kazao je Idrizović.

Vijeću se obratio i optuženi Glogovac.

“Časni sude, ja bih samo još jednom da ponovim da niti sam bio u toj jedinici, niti sam bio na mjestima koja se navode u optužnici”, rekao je Glogovac.

Vijeće će odluku o žalbi donijeti naknadno.

Dragana Erjavec