Članak

Pravosuđe kasni s provođenjem Strategije protiv korupcije

4. Augusta 2016.14:31
Institucije BiH provele su manje od četvrtine predviđenih mjera iz Strategije za borbu protiv korupcije, pokazuju podaci Transparency Internationala Bosne i Hecegovine (TI BiH).

Prema Strategiji za period od 2015. do 2019., u prvoj godini je bilo predviđeno provođenje 69 aktivnosti, a rezultati TI-a BiH pokazuju da ih je samo 14 sprovedeno u potpunosti, dok se 28 nalazi u fazi realizacije ili se djelimično provodi, dok 19 nije ni započeto.

Na konferenciji na novinare, Ivana Korajlić iz TI-a BiH je kazala da će se kašnjenja u provođenju mjera predviđenih za prvu godinu odraziti i na aktivnosti planirane za naredne godine.

Monitoring pokazuje da je posebno problematična situacija u pravosuđu i institucijama za provođenje zakona u borbi protiv korupcije.

“Tu tek imamo problem s provođenjem mjera”, kaže Korajlić.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, do sada je, prema Strategiji, trebala biti završena analiza dosadašnjeg postupanja u koruptivnim krivičnim djelima u vezi s nesrazmjerno malo osuđujućih presuda u poređenju s brojem optužnica.

Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) objavila je analizu procesuiranja krivičnih djela pred Sudom BiH, a podaci pokazuju da je preko 8o posto optuženih oslobođeno ili osuđeno na uslovnu kaznu.

U oblasti pravosuđa se u prvoj godini trebalo provesti osam aktivnosti, ali, kako kaže Korajlić, nijedna nije završena, a samo su tri započete.

Monitoring provođenja Strategije pokazuje da nije ni započeta aktivnost unapređenja zakonskog okvira o slobodi pristupa informacijama, podzakonskih akata za podnošenje finansijskih izvještaja političkih stranaka, koordinacija između institucija za provođenje zakona i slično.

Iz TI-a BiH dodaju da je provođenje ove strategije ipak bolje u odnosu na strategije iz oblasti korupcije iz ranijih godina.

Amer Jahić