Optuženi tvrde da su bili na liniji

8. Aprila 2016.00:00
Svjedočeći u svoju korist, četvorica optuženih za ratne zločine počinjene na području Čajniča izjavili su da su u vrijeme zločina navedenih u optužnici bili na drugim lokacijama.
Stevo Jovanović je kazao da je bio u radnoj obavezi, a Milosav, Marijan i Slavko Jovanović su naveli da su bili na koti Medena glavica.
Optuženi Stevo Jovanović je rekao da je sve do napada na selo Čajniče 14. februara 1993. godine bio u radnoj obavezi u preduzeću “Stakorina”, što su na ovom ročištu potvrdili i ostali optuženi.
On je kazao da ne zna Ajšu Popović, kao ni okolnosti pod kojima je stradala porodica Medošević, koju je, kako je rekao, poznavao.
Četvorici optuženih na teret je stavljeno da su, kao pripadnici Treće podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), 4. juna 1992. u selu Bučkovići ubili osobu staru 86 godina, a potom zapalili kuću.
Milosav, Marijan i Slavko Jovanović su optuženi da su u prvoj polovini jula u selu Medoševići ubili pet civila bošnjačke nacionalnosti, uključujući dvoje djece koju su zapalili u kući.
Milosav, Marijan i Slavko Jovanović su kazali da su u vrijeme počinjenja zločina bili u bajti na koti Medena glavica igrajući karte sa Vasilijem Vrećom i da su vidjeli plamen u selu Medoševići.
Tužilaštvo je insistiralo da nije moguće vidjeti selo Medoševiće iz bajte koja se nalazila na koti Medena glavica, na što je Marjan Jovanović rekao da je bilo položaja sa kojih se može vidjeti.
“Držali smo liniju na Medenoj glavici, sa jednog dijela se dobro vide Medoševići, a sa drugog dijela se ne vide”, istakao je Marijan Jovanović.
Slavko Jovanović je također naveo da su vidjeli plamen sa kote na kojoj su bili.
“Nismo znali šta gori, da li kuća, da li sijeno. Kada smo došli kući, saznali smo da je izgorjela kuća Ahmeta Medoševića. Tu noć je izgorjela i kuća Vasilija Vreće, ali je to niže u selu, pa nismo vidjeli”, kazao je Slavko Jovanović.
On je rekao da nisu tačni navodi svjedoka Mevludina Medoševića, koji su im bili komšije i s kojim su se dobro slagali.
U februaru prošle godine, Medošević je izjavio da su Milosav, Marijan i Slavko Jovanović odveli njega i članove njegove porodice od kuće. On je uspio pobjeći, a svoje više nikada nije vidio.
Marijan Jovanović je naveo kako je čuo priče da je u Čajniču bilo paravojnih formacija, kao i to da su “vezali neke marame oko glave”.
Marijan i Slavko Jovanović su rekli da Ajšu Popović nisu poznavali, a da su za stradanja porodice Medošević čuli tek kada su uhapšeni.
Suđenje se nastavlja 22. aprila.

Ajla Gežo