Članak

Jovanović i ostali: Ukidanje presude ili ponovni postupak

16. Juna 2017.13:48
U žalbama na presudu Stevi, Milosavu, Marijanu i Slavku Jovanoviću za zločine počinjene na području Čajniča, Državno tužilaštvo je zatražilo da optuženi budu proglašeni krivim po svim tačkama optužnice i da im se povećaju kazne, dok su Odbrane zahtijevale novo suđenje.

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Suda BiH Dragomir Vukoje je kazao da su tužioci i branioci u žalbama istakli da je prvostepenom presudom pogrešno utvrđeno stanje. Tužilaštvo je navelo da su zbog toga Jovanovićima izrečene preblage kazne, dok su advokati rekli
da je došlo do povreda krivičnog postupka i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava.

Krajem prošle godine, Sud BiH je nepravosnažno osudio Milosava, Marijana i Slavka Jovanovića na po 11 godina zatvora za zločine počinjene 1992. u Čajniču, dok je Stevo Jovanović oslobođen optužbe.

Milosava, Marijana i Slavka Jovanovića je Sudsko vijeće proglasilo krivima da su, kao pripadnici Treće podrinjske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), u junu 1992. godine u selu Medoševići ubili pet bošnjačkih civila, uključujući dvoje djece. Stevo Jovanović je oslobođen jedine tačke optužnice, a riječ je o ubistvu Aiše Popović u selu Bučkovići. Iste tačke optužnice oslobođeni su i Milosav, Marijan i Slavko Jovanović.

Odbrana Steve Jovanovića je žalbu tužilaca ocijenila neosnovanom.

“Predlažem da ovo vijeće odbije žalbu Tužilaštva i potvrdi presudu”, kazao je advokat Gavro Antešević.

Veljko Čivša, branilac Milosava Jovanovića, naveo je da ocjena dokaza mora biti savjesna i brižljiva, ali da u ovom slučaju Prvostepeno vijeće nije tako postupilo.

“Presuda u osuđujućem dijelu ne može da opstane… Da li je iko vidio Jovanoviće da su počinili ubistvo u Medoševićima? Apsolutno nije”, naglasio je Čivša.

Odbrane Marijana i Slavka Jovanovića su zatražile novo suđenje i pridružili navodima kolega.

Apelaciono vijeće će naknadno odnijeti odluku po žalbama.

Lamija Grebo