Analiza – Salčin: “Struja” odsjekao uho zatvoreniku

19. Januara 2016.00:00
Nakon više od dvije godine suđenja, Sud BiH će 21. januara izreći presudu bivšem pripadniku Armije BiH (ABiH) Dževadu Salčinu za zločine počinjene na planini Igman (općina Hadžići).

This post is also available in: English

Salčin je optužen da je, kao pripadnik odreda “Zulfikar” ABiH, u martu 1993. ispred hotela “Mrazište” na planini Igman zatvoreniku Draganu Vukoviću zvanom Vojvoda odrezao gornji dio uha, te da je u prvoj polovini 1993. u kuhinji istog hotela na Igmanu udarao zatvorenike.

Saslušanjem 26 svjedoka i čitanjem dva iskaza Tužilaštvo BiH je pokušalo dokazati Salčinovu krivicu, dok Odbrana smatra da Salčin u vrijeme zločina nije bio na Igmanu, te da je zločine počinio drugi vojnik s nadimkom “Struja”. Da bi dokazali ove navode, u korist Odbrane je svjedočilo 13 svjedoka.

Tužilac Vladimir Simović je zatražio osuđujuću presudu, dok Odbrana smatra da bi Salčin trebao biti oslobođen jer nije dokazano da je on osoba s nadimkom “Struja” koja je zlostavljala zatvorenike na Igmanu.

Suđenje je počelo u novembru 2013. godine. Prvobitno je sa Salčinom bio optužen i Nedžad Hodžić, ali je postupak protiv njega obustavljen zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Tužilaštvo BiH je tokom dokaznog postupka, s obzirom da je Dragan Vuković preminuo, pročitalo tri njegove izjave u kojima je ispričao kako mu je na planini Igman izvjesni Salčin zvani Struja odsjekao gornji dio uha, dok su se prisutni vojnici smijali tome.

“Kasnije me je Salčin patikom udario po uhu koje je bilo zamotano zavojima, rekavši da mi ne trebaju zavoji”, naveo je Vuković u jednom od iskaza.

O odsijecanju uha nožem govorila je i Draganova supruga Vesna. Pojasnila je da joj je muž kazao da mu je Salčin nožem odsjekao dio uha. Dodala je da je kasnije saznala da se radi o Dževadu Salčinu zvanom Struja.

Dvojica “Struja”

Svjedok Miladin Borović je rekao da je gledao kako je čovjek s nadimkom “Struja” odsjekao uho Draganu Vukoviću.

“Uzeo je nož, skočio mu za vrat, a Dragan je počeo vrištati. Odsjekao mu je uho, a ostali vojnici su dobacivali da odsiječe i drugo, da bude isto”, kazao je svjedok.

Svjedoci Vladislav Anđelić i Bogdan Mrkaja su rekli kako im je Dragan Vuković, koji je bio s njima zatvoren u prostoriji na Igmanu, kazao da mu je “‘Struja’ odsjekao uho”.

Anđelić je rekao kako je tek kasnije saznao ime i prezime “Struje” – Dževad Salčin. Međutim, na tvrdnju Kerima Čelika, Salčinovog branioca, da su tada na Igmanu bile dvije osobe sa istim nadimkom, Anđelić je kazao kako ne poznaje “Struju”, ali ako imaju dvojica, ne može tvrditi da je optuženi kriv.

Svjedoci Optužbe Zijo Čaušević, Ekrem Madeško i Mustafa Andelija su rekli da su čuli da je jednom zarobljeniku odsječen dio uha.

Čaušević je kazao da je prijavio ovaj događaj komandantu jedinice Zulfikaru Ališpagi. “Zuka je tražio objašnjenje od Salčina. Na to je Salčin odgovorio: ‘Neće on sa mnom biti u stroju na ručku, sljedeći put ću vam ga ubiti’”, izjavio je Čaušević.

Andelija je rekao kako je čuo da je optuženi Salčin odsjekao nožem gornji dio uha Vukoviću dok su bili na platou i pripremali transporter.

Svjedok Atif Hadžić je bio raspoređen na obezbjeđenju objekta na Igmanu u kojem su bili zatočenici srpske nacionalnosti. Kazao je da nije vidio da je zatvorenike iko udarao, dodavši da, dok je obezbjeđivao taj objekat, niko nije ulazio da maltretira zatvorenike te da na njima nije vidio nikakve tragove zlostavljanja.

Na ovom suđenju iskaze su dali i zaštićeni svjedoci A i C, ali je zbog zaštite njihovog identiteta zabranjeno objavljivati detalje njihovih iskaza.

Odbrana optuženog Salčina je dokazivala da u maju 1993. godine optuženi nije bio na Igmanu, već u selima nedaleko od Konjica.

Priznanje pa negiranje

Miralem Vrtić, nekadašnji vozač u 45. brdskoj brigadi ABiH, rekao je da je sredinom aprila 1993. godine u Grabovce dovezao Salčina. Dodao je da ga je u kasnijem periodu viđao u selu Memidžani.

Bivši zamjenik komandanta Četvrtog korpusa ABiH Zijat Mušić ispričao je da su u maju 1993. u Drežnicu došli pripadnici jedinice “Zulfikar”, među kojima je bio i optuženi Salčin.

Nakon ovih svjedočenja, Tužilaštvo BiH je izmijenilo optužnicu prema kojoj se odsijecanje uha desilo u martu, a ne u maju 1993. godine, čemu se Odbrana usprotivila.

Svjedoci Odbrane Bedirhan Mešić i Nihad Bojadžić kazali su da su čuli da je izvjesni Husein Sadiković s nadimkom Struja odsjekao uho jednom zatvoreniku na Igmanu.

Bedirhan Mešić je posvjedočio da je vozač komandanta Zulfikara Ališpage – kojem ne zna ime – imao nadimak “Struja”.

Mešić je rekao da je jedne prilike u logor “Silos” došao Ališpago sa vozačem “Strujom”. Kada su otišli, svjedok je, kako je kazao, čuo Dragana Vukovića kako govori da mu je dio uha otkinula osoba koja je bila sa Ališpagom.

Zaštićeni svjedok Odbrane je rekao da je na Igmanu viđao Vukovića, ali da do aprila 1993. na njemu nije vidio povrede. Posvjedočio je da je o odsijecanju uha čuo tek krajem godine.

Nihad Bojadžić je kazao da poznaje Huseina Sadikovića koji je imao nadimak “Struja”.

“Sadiković me posjetio 1995. godine. Pitao me da li treba da dovede Vojvodu jer mu je uho odsjekao, da dokaže da je bio vojnik na Igmanu, valjda… Ja ne znam šta je u pitanju. Od vojske sam čuo da je bilo naguravanja i da je Vojvoda pao… Nisam bio upućen”, ispričao je Bojadžić.

Tužilaštvo BiH je kao dokaz uložilo izjavu koju je Salčin dao u istrazi, pojasnivši da je u njoj optuženi priznao jedno od djela. Svjedočeći u svoju korist, Salčin je porekao izjavu, rekavši da nije odsjekao uho Vukoviću. Naveo je da je koristio jaku terapiju kada je davao izjavu.

Salčin je kazao da je na Igmanu bio samo do januara 1993., te nakratko u martu te godine, a da je kasnije čuo da je Sadiković maltretirao Vukovića.

U korist Odbrane nalaz je iznio i vještak neuropsihijatar Abdulah Kučukalić, koji je rekao da je pogoršanje Salčinovog psihičkog stanja moglo uticati na izjavu koju je dao Tužilaštvu.

Salčin se brani sa slobode, ali je proveo oko godinu dana u pritvoru.

Emina Dizdarević


This post is also available in: English